Site icon

אנשי הסיסטם והענן

עולם המחשוב התפתח באופן מהותי בשנים האחרונות בין אם זה בצד הסיסטם, פיתוח או המובייל וכיום המחשוב בארגון הרבה יותר עשיר ונרחב ועם טכנולוגיות רבות ומגוונות.

במקביל לשינוי שנעשה בצד הטכנולוגי גם תפקידם של אנשי הסיסטם (מנהלי רשת, מנהלי IT, מנהלי תחומים וכו’) עבר שינוי משמעותי וזה לא אותו תפקיד שהיה בעבר, לשינוי ישנם יתרונות וחסרונות ובאופן אישי אני סבור שיש יותר יתרונות.

אם נביט על השינוי שנעשה בתפקיד של אנשי הסיסטם נוכל למנות בין היתר מספר נקודות מרכזיות:

אם נביט על התפקיד "הרגיל" של איש הסיסטם בארגון נוכל להבין כי התפקיד השתנה באופן משמעותי במהלך השנים וכיום התפקיד הוא יותר דינמי, חדשני ומתקדם יותר.

איפה כל זה שם את איש הסיסטם בארגון?

ארגונים רבים מבינים כבר תקופה ארוכה שטכנולוגיות וחדשנות רק יכולות לקדם את האופן שבו הארגון עובד ולהיות יותר פרודוקטיבי ויותר רווחי, לכן ישנם יותר טכנולוגיות חדשות בארגונים אשר מתבטאות בפרויקטים קטנים וגדולים.
באופן טבעי המעורבות של איש הסיסטם בארגון היא גדולה יותר ובמקרים מסוימים המעורבות מאפשרת לאיש הסיסטם לקבל מידע רב יותר מאשר גורמים בכירים בארגון ואף להיות קריטית בתהליכים עסקיים מסוימים.

הטכנולוגיה שמשפיעה יותר מכל על תפקידו של איש הסיסטם בארגון הוא שירותי הענן השונים, בין אם זה Exchange Online או שירות מסוים של Azure או ענן אחר ולכן כל פעם שהנושא של מעבר אל שירותי הענן עולה אצל אנשי סיסטם נוצר דיון ועולים בין היתר אמירות, כגון:

בכל המקרים בהם עולה המחשבה שניהול טכנולוגיות בשירות הענן עלול לגרום לבעיות בתפקיד של איש הסיסטם בארגון ואולי לסכן אותו אינה נכונה, החשיבה הזאת היא מוטעית וההיפך הוא הנכון.

מעבר לשירותי הענן השונים מאפשר לאנשי הסיסטם בארגון לבזבז פחות זמן על התקנה ותחזוקה ולהתמקד בעניינים הרבה יותר חשובים ומעניינים.

במצב נוכחי של שירותי הענן איש הסיסטם לא צריך לדאוג לדברים הקטנים ויכול להתמקד בטכנולוגיות מעניינות יותר למשל בשירות Exchange Online, כגון: אבטחת מידע (RMS, DLP), אפשרויות שמירה וחיפוש מידע קיים (eDiscovery), מובייל ועוד.

אפשר להבין את החשש של איש הסיסטם בארגון אך אם נביט על ארגונים שכבר עברו לשירות ענן כלשהוא התפקיד של איש הסיסטם אינו נמצא בסיכון ולהיפך כמות העבודה והמשימות גדלה בהדרגה עם משימות יותר מעניינות וחשובות לארגון.

לסיכום

השינויים שחלים במחשוב הרגיל שאנו מכירים והמעבר אל מחשוב הענן יהפכו את תפקידו של איש הסיסטם ליעיל יותר ויאפשר לו להתמקד בדברים החשובים יותר.
התפקיד של ניהול ותחזוקה ישתנה ויהפוך לתפקיד של ניהול, הפעלת שירותי רשת והבנה מעמיקה יותר בטכנולוגיות מסוימות.

Exit mobile version