Category: בינה מלאכותית גנרטיבית

f8090 7532a880 b1b2 4410 a2fe 435807e57f20 e1687208138802 0

הפרדוקס של הסתמכות יתר (Overreliance) על מודלים (LLM) ליצירת תוכן: הדרך לניצול חכם

לבינה מלאכותית גנרטיבית יש איומים וסיכוני אבטחה רבים, ועדיין, השמיים לא נופלים!  ככל שנכנסתי (מהיבטי אבטחה) לרשימה של OWASP על מודלים של בינה מלאכותית גנרטיבית ובפרט להסתמכות יתר (Overreliance), המחשבה שעלתה בראשי היא המחשבה שהשתרשה...

cd104 1686419892413 0

תשתית ואבטחה Azure OpenAI

מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם של ״היבטי אבטחה בתשתית Azure OpenAI״ ונגיעה בפרטיות, שימוש ברעה, מעט על הצפנות ועוד מספר נושאים. כמו המאמר הקודם גם המאמר נוכחי מגיע מהיבטי אבטחה בלבד ולא ארכיקטורה....