Site icon

חיבור באמצעות PowerShell לשירות Cloud App Security

שירות Cloud App Security או בשמו הקצר CAS הוא רכיב חשוב ואף קריטי במעבר אל שירותי הענן השונים. CAS הינו פתרון מקיף שמסייע לארגונים לנצל את כל היתרונות וכל היכולות הקיימים של אפליקציות ענן ומשפר את יכולות הניהול של הארגון (Visibilty & Activity).
בנוסף לכך CAS מספק שיפור משמעותי ע”י הגנה על מידע חיוני על גבי הענן, הכלים והיכולות שמגיעים עם CAS מאפשרים לנו לעבור אל הענן בצורה בטוחה יותר בגלל אפשרויות ניהול ואכיפה, כגון:

כיום הדרך היחידה לנהל את שירות CAS היא באמצעות פורטל הניהול

ישנה דרך נוספת שאינה רשמית והיא חיבור מרחוק באמצעות PowerShell, אומנם המודול כולל מספר פקודות ספציפיות אך עדיין ניתן לעבוד עם אותם פקודות ולנהל התראות ואקטיביטי, בכדי לעבוד עם PowerShell מול שירות CAS יש לבצע את הפעולות הבאות:

בכדי להוציא Token מתוך הפורטל יש להתחבר לפורטל באפשרויות לגשת אל API Token ליצור ערל באמצעות Generate new token ולאחר מכן להעתיק את הערך שהופק.

בנוסף נוכל לוודא שהלוגין בוצע והערכים נטענו בהצלחה באמצעות הפקודה הבאה: $CASCredential

הערות

Exit mobile version