Site icon

כלים לאיתור בעיות בסביבת Lync\Skype for Business (מאמר 1)

אם אתם קוראים את המאמר סביר להניח שסביבת Lync\Skype for Business נמצאת בתחום אחריותך.

סביבת Lync\Skype for Business מורכבת משרתים, תפקידים, רכיבי תקשורת ורכיבים נוספים ולכן ככל שהסביבה מורכבת יותר כך איתור ואבחון הבעיה עלול להיות גדול יותר ולארוך זמן רב יותר.

ישנם מקרים בהם הבעיה אינה נמצאת בשרתים עצמם אלא ברכיב שמחובר ומוגדר מול השרתים ולכן לא תמיד הכלים הרגילים יכולים לעזור לנו באיתור הבעיה, אך במקרים רבים אנו יכולים לקבל המון מידע ולאתר בעיה באמצעות הכלים הפשוטים הזמינים לנו.

כאשר מתחילים באיתור בעיה כל אחד מאיתנו עובד לפי מתודולוגיה שונה, חלקנו מתחילים לבדוק את הבעיה בצד השרת, חלקנו מתחילים באיתור הבעיה בצד המשתמש ויש כאלה שמבצעים בירור לגבי הבעיה טרם איתור הבעיה באמצעות הכלים השונים.

כיום ישנם כלים רבים לטיפול ואיתור בעיות בסביבת Lync\Skype for Business החל מכלים בצד המשתמש, כלים בצד השרת, כלים לתקשורת ועוד.

בסדרת מאמרים הבאה נסקור את הכלים הקיימים כיום שניתן לעבוד עמם, החל מהכלים הפשוטים ועד הכלים המורכבים יותר ובחלקם נדגים את האפשרויות.

Configuration Information

כלי מובנה בגרסת Lync\Skype for Business Client המאפשר לנו לקבל מידע אודות המערכת ורכיבים הדרושים לעבודה תקינה של המערכת, בין היתר ניתן לקבל מידע, כגון:

המידע שנמצא בכלי מאפשר לנו לדעת האם ישנה בעיה בתצורה שלנו בוצורת עבודה של המשתמש מול סביבת Lync\Skype for Business.

לדוגמא: אנו יכולים לקבל מידע לגבי האינטגרציה של Lync\Skype for Business Client מול Outlook ומול שרתי Exchange ובמקרה הצורך לדעת האם ישנה בעיה של נוכחות או היסטורית שיחות.


לאחר שמשתמש ביצע לוגין אל שרתי Lync\Skype for Business אנו לוחצים על שילוב המקשים של Control ושל מקש ימני בעכבר ולאחר מכן בוחרים באפשרות Configuration Information אשר מציג את המידע.

Sign-In Logs

כלי נוסף שמובנה במערכת ומאפשר לנו לקבל מידע מפורט לגבי לוגין שנכשל ברמת המשתמש ומתוך המידע נוכל לאבחן את מקור הבעיה ובהתאם לכך לטפל בבעיה.

הכלי עוזר לנו במצב אחד בלבד והוא כאשר לוגין אל השרת נכשל ומתקבלת הודעה שגיאה כלשהיא שאין אפשרות להתחבר, בתרחיש כזה ניתן לבחור באפשרות Sign-In Logs ולאחר מכן לבל מידע מפורט אודות הבעיה.


Event Viewer

כאשר מדובר בצד המשתמש אנו יכולים לקבל מידע מסוים מתוך הלוגים שקיימים בממשק Event Viewer, בין היתר ניתן למצוא מידע כגון:

הלוגים שמתקבלים נמצאים בלוג Application עם Source של Lync\LyncPlatform.
בכדי להפעיל את לוג ברמת Event Viewer נחבר מתוך אפשרויות Also collect troubleshooting info using Windows Event Logging.

Remote UC Troubleshooting Tool

כלי צד שלישי שמאפשר לנו לקבל מידע נוסף מול סביבת שרתי Lync\Skype for Business, באמצעות הכלי ניתן לקבל מידע, כגון:

קישור להורדה Remote UC Troubleshooting Tool

Exit mobile version