מדריך מהיר להתקנת Skype for Business על Windows Server 2016

המאמר הבא מתמקד בהתקנת שרת Skype for Business 2015 בגרסת Standard על גבי שרת Windows Server 2016.
כמו בהתקנה של שרתי SfB 2015 SE גם כאן אין דרישות נוספות מעבר לדרישות הקיימות ושלבי ההתקנה הם דומים בהתאם לרכיבים שאנו מתקינים בשרת SfB.

(במאמר הנוכחי ההתקנה היא בסביבת Azure של שרת Front-End בלבד)

שלב ההתקנה

באופן כללי התקנת Skype for Business On-Premises מחולקת למספר שלבים:

  • תכנון להתקנת תפקידי ורכיבי שרת
  • הכנת דרישות סף לכלל השרתים
  • התקנת תפקידי שרת
  • חיבור מול התקני צד שלישי

דרישות סף

  • התקנת IIS, כלי ניהול ורכיבי סף נוספים

Install-WindowsFeature NET-Framework-Core, RSAT-ADDS, Windows-Identity-Foundation, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Dir-Browsing, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Server-Media-Foundation, BITS –Source

2017-02-04_11h44_08

תיקיית FileStore – יצירת תיקייה ושיתוף עם הרשאת אדמין מלאה בשרת Front-End

2017-02-04_11h48_06

הגדרת רשומות DNS פנימיות של:

  • Lyncdiscover – לביצוע כניסה ועבודה מול web services

  • meet – לביצוע פגישות SKype Meeting

2017-02-04_11h51_19

לאחר מכן נתחיל בהתקנה כאשר בשלב ראשון נתקין Core Components וכלי ניהול

2017-02-04_11h54_32

2017-02-04_11h56_31

2017-02-04_11h57_26

לאחר מכן נבצע הכנה של Active Directory שכולל Schema, Forest, Domain

2017-02-04_11h57_52

2017-02-04_11h58_07

2017-02-04_11h58_15

2017-02-04_11h59_14

2017-02-04_11h59_38

בסיום נוודא שההכנה בוצעה כראוי ולאחר מכן נבצע רפליקציה לשרתי DC’s

2017-02-04_12h01_07

לאחר מכן נתחיל בהכנה של הטופולוגיה מתוך ממשק Topology Builder ונכין קובץ טופולוגיה חדש

2017-02-04_12h01_22

2017-02-04_12h01_39

בהגדרת הטופולוגיה נגדיר את SIP Domain ראשי, שם Site ומידע נוסף (שחלקו אינו חובה)

2017-02-04_12h01_58

2017-02-04_12h02_32

בסיום הגדרת האתר הראשי נוכל לפתוח באופן אוטומטי את הגדרת Pool

2017-02-04_12h02_42

2017-02-04_12h02_57

מכיוון שאנו עובדים עם שרת אחד נבחר באפשרות Standard Edition Server ונקליד את שם השרת המקומי

2017-02-04_12h03_25

לאחר מכן נבחר את רכיבי השרת הדרושים, בדוגמא הזאת נעבוד עם Conferencing, PSTN, EV

2017-02-04_12h03_43

מכיוון שנבחרה האפשרות של EV צריך להגדיר שרת Mediation

2017-02-04_12h03_52

2017-02-04_12h04_10

2017-02-04_12h04_18

לאחר מכן נגדיר FileStore מקומי (בהתאם להגדרות שבוצעו קודם לכן)

2017-02-04_12h04_40

2017-02-04_12h04_50

2017-02-04_12h04_59

לאחר הכנת הטופולוגיה נתקין את בסיס הנתונים הראשון באפשרות Prepare first Standard Edition Server

2017-02-04_12h07_31

2017-02-04_12h07_38

2017-02-04_12h07_44

2017-02-04_12h12_10

לאחר מכן נפרסם את הטופולוגיה

2017-02-04_12h12_26

2017-02-04_12h12_31

2017-02-04_12h12_37

2017-02-04_12h12_46

2017-02-04_12h12_51

לאחר מכן נתחיל בהתקנה של רכיבי השרת

2017-02-04_12h13_09

2017-02-04_12h13_34

2017-02-04_12h13_40

2017-02-04_12h13_47

2017-02-04_12h17_53

2017-02-04_12h18_07

2017-02-04_12h18_14

2017-02-04_12h18_22

2017-02-04_12h46_02

הכנת תעודות דיגיטליות פנימיות מול שרת CA ארגוני

2017-02-04_13h02_14

2017-02-04_13h02_23

2017-02-04_13h02_39

2017-02-04_13h02_47

2017-02-04_13h21_53

2017-02-04_13h21_58

2017-02-04_13h22_03

2017-02-04_13h22_11

2017-02-04_13h22_20

2017-02-04_13h22_29

2017-02-04_13h22_29

2017-02-04_13h22_43

2017-02-04_13h22_48

2017-02-04_13h23_17

2017-02-04_13h23_25

2017-02-04_13h23_41

השאר תגובה

error: Content is protected !!