מהו ICO (על קריפטו, ICO, Blockchain וכאלה)

מהו ICO

Initial Coin Offering או בקצרה ICO הוא תהליך הנפקה וחלק מתהליך מימוני שבו ארגון מגייס כספים להנפקת מטבע דיגיטלי, ICO הינו הצעה ראשונית של מטבע דיגיטלי (digital coin \cryptocurrency) לציבור אותו מנפיקה החברה במטרה לגייס כספים.

הנפקה באמצעות ICO נעשית באמצעות חוזים מסוימים כגון Smart Contact שמוצפנים על בסיס טכנולוגיית Bloackchain ולאחר מכן המטבע החדש נרשם ומקבל ערך באחת או כמה בורסות למטבעות דיגיטליים.
מטבע שמונפק באמצעות ICO אינו מטבע שמונפק ע"י מדינה ומדובר על מטבע דיגיטלי ע"י חברה שמאפשרת לרוכשים הראשונים שהיו חלק ממעגל הרכישה והשתתפו בתהליך ICO להיות חלק מהפלטפורמה של הארגון. חשוב לציין שהשתתפות בפלטפורמה של החברה היא על בסיס אותו מטבע דיגיטלי בלבד.

*מטבע המונפק ע"י מדינה נקרא Fiat Currency.

המונח ICO מזכיר את המונח IPO אך בין שני התהליכים ישנם הבדלים משמעותיים

IPO הינו תהליך הנפקה שבה החברה מציעה לציבור הרחב אפשרות לרכוש מניות והופכת מחברה פרטית לציבורית ולכן IPO מנוהל לפי כללי רגולציה מפורטים והמניות מוצעות בבורסה מוכרת. ולכן ברוב המקרים מדובר על חברה עם היסטוריה פעילות ולמעשה משקיעים יכולים לממש את ההשקעות שלהם.
תהליך הגיוס בהנפקה IPO יכול להיעשות באמצעות סוגים שונים של ניירות ערך, כגון: מניות, אגרות חוב ואפילו אופציות למניות או אגרות חוב אך יחד עם זאת, המונח הנפקה ראשונית מתייחס להנפקת מניות בלבד. רק החזקה בידי הציבור של מניות, לא ניירות ערך אחרים, היא שמגדירה חברה כחברה ציבורית.

נחזור להנפקת ICO, בהנפקת ICO החברה מוכרת מטבעות דיגיטליים (טוקנים) המבוססים על טכנולוגיית Blockchain, למעשה תהליך המכירה הוא תהליך קריפטוגרפי (כריית מטבעות).

המטבעות שהחברה מנפיקה הם למעשה המטבע שלה ובתהליך הראשוני של ההנפקה היא מציעה אותם לרוכשים ראשוניים, רוכשים מוקדמים יוכלו להיות חלק מהפלטפורמה הקיימת החברה או בהקמה* ורק על בסיס אותו מטבע. מטבעות יכולים להיות מסוג Token Native, Token Utility, Security Tokenומהווים חלק מהתהליך העסקי של החברה המנפיקה את המטבעות.

Image result for ICO

רגולציות וכאלה

המטבע החדש נרשם למסחר ומקבל מחיר באחת או יותר מהבורסות למטבעות דיגיטליים בעולם ולמעשה המטבע יוכל להיסחר בשוק באופן רציף ובאופן המספק למשקיעים נזילות. נזילות זו יכולה להתגבר לאחר שאותו מטבע יקבל ערך ויהיה אמצעי כניסה או תשלום בפלטפורמה שתפתח החברה.
המטבע הדיגיטלי לא מקנה למחזיקים בו זכויות הצבעה בחברה כי לא מדובר במניה ואינו מחייב את החברה המנפיקה לשלם למחזיק כספים במועד המסוים (כמו אג"ח), כמו כן אין התחייבות לחובות של ניירות ערך או בפרסום מידע על תזרים החברה. (אך עדיין ישנו תשקיף מסוים)*

חברה שמנפיקה מטבעות ויוצאת תהליך ICO מפרסמות מסמך מסוים White Paper ובמסמך ישנו פירוט לגבי החברה, המוצר של החברה והמטבע שאותו היא מוכרת וזהו למעשה חלק חשוב בתהליך כי ע"י המסמך הנ"ל המשקיעיםמקבלים החלטות והאם להשקיע. לרוב תהליך ICO מבוצע לפני שיש לחברה מוצר ופתרון אשר קיים ב100% ולכן רגע לפני שאתה משקיע חשוב לבחון את כל המידע על החברה. ישנם מקרים שבתהליכים כאלה אין כלל פתרון או מוצר.

רגולציה בתחום הנ"ל חסרה מאד ועדיין אין רגולציה וכאשר מזכירים רגולציה זה בעיקר לגבי חוקיות ומיסוי, ישנם מדינות מסוימות שהחלו בתהליך רגולציה אך זאת עדיין חסרה, הבעיה ברגולציה בתהליך ICO היא החדשנות והדינמיות וכיום מדינות מתקשותלפתח, אחת הודוגמאות היא הרשות לניירות ערך האמריקאית שעדיין לא פרסמה את עמדתה הרשמית וההתייחסות לגבי תהליך ICO.
דוגמה נוספת היא רגולציה בתחום המס וחבות מס של החברה בתהליך ICO, משקיעים חייבים בחבות מס בגין רווחים או הפסדים במטעות הדיגיטלים, אך יחד עם זאת ישנם מבנים משפטיים לגבי המיסוי המאפשרים צמצום חשיפות מס בהליך ICO.
כיום ישנה מגמה שלילית של רגולטורים בעולם לגבי ICO בכדי להגביל את התרחבות תהליך ICO, ויש אומרים שהירידה החדשה של המטעות הדיגיטליים בעולם (בחלקם) היא כתוצאה מהתנגדות הרגולטורים לתהליך ICO ויתר החדשנות הסובבת ביב נושא זה.

לדעתי האישית, הטכנולוגיה, החדשנות והדינמיות יגברו על הרגולציה.

לסיכום

תהליך ICO הוא פורץ דרך ונוטל חלק בטכנולוגיית Blockchain, גם ואם תהיה רגולציה קשה מאד לראות איך הרגולציה מגבילה את החדשנות הדיגיטלית.
*מידע נוסף לגבי ICO, לגבי Bloackchain ונושאי קריפטו במאמרים הבאים

השאר תגובה

error: Content is protected !!