מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (סיום המיגרציה4#)

במאמרים הקודמים של מיגרציה אל Public Folder אל סביבת Exchange 2013\2016 עברנו על היכולות הקיימות, מבנה והתמקדנו בהכנה טרם ביצוע המיגרציה.
חשוב מאד מאד להדגיש את שלב המיפוי וההכנה במיגרציה ולתקן את הבעיות במידת הצורך, ללא הכנה נכונה המיגרציה עלולה להיכשל או לעבור אך לא עם הנתונים המעודכנים ועוד שלל בעיות.

בשלב המיגרציה אנו מבצעים מספר פעולות בשני הסביבות כאשר השלב האחרון בתהליך העברת הנתונים הוא ביצוע CutOver בין סביבת שרתי הדואר ומעבר מלא לסביבת Exchange 2013\2016.
במאמר הנוכחי נמשיך בשלב המיגרציה.

המשך המיגרציה

לאחר שביצענו הכנה לנתונים של Public Folder מתוך השרת הישן ויצרנו בסיסי נתונים חדשים של Public Folder בשרת החדש נתחיל סנכרון הנתונים בין שני השרתים.
בשלב זה נייצר בקשה באמצעות הפקודה הבאה:

New-PublicFolderMigrationRequest -SourceDatabase (Get-PublicFolderDatabase -Server ex14) -CSVData (Get-Content C:\PF2010\PublicFolderToMailboxMapGenerator.csv -Encoding Byte)

דגשים

  • Get-PublicFolderDatabase -Server – יש לשנות את ערך שרת הדואר ולתת את השם המדיוק.
  • Get-Content – יש להקליד את הנתיב לקובץ נתונים שהוצאנו קודם לכן עם הסקריפטPublicFolderToMailboxMapGenerator
  • במידה וישנם תווים מיוחדים בתיקיות לא נוכל לבצע העברה והסנכרון ייכשל בכל פעם מחדש ולכן צריך לתקן תוויםם מיוחדים קודם לכן

לאחר שהתחלנו בנסכרון אנו צריכים לוודא שהנתונים עוברים ללא בעיה, לצורך כך נקליד את הפקודה הבאה:

Get-PublicFolderMigrationRequest | Get-PublicFolderMigrationRequestStatistics -IncludeReport | Select-Object Name, Status, SourceServer

image

אנו צריכים לוודא שסנכרון הנתונים מגיע לסף של 95% בכדי לבצע פעולת Cutover.

הערה: עלולים להיות מצבים בהם הדלתאות עלולות לגדול ולכן ניתן להריץ שוב את הפקודה Resume-PublicFolderMigrationRequest שוב.

סיום המיגרציה

לאחר שהגענו למצב של 95% בסנכרון הנתונים אנו צריכים להעביר את ניתוב בסיסי הנתונים של Public Folder אל השרת החדש, לצורך כך נרית את הפקודות הבאות:

Set-PublicFolderMigrationRequest -Identity \PublicFolderMigration -PreventCompletion:$false

Resume-PublicFolderMigrationRequest -Identity \PublicFolderMigration

לאחר מכן נבדוק סטטוס על ה-Public Folder עם הפקודה הבאה:

Get-OrganizationConfig | Select-Object Name, PublicFoldersLockedForMigration, Heuristics | fl

image

טיפ: קובץ מיגרציה של Public Folder עם כל הפקודות, קישורים לכלים הרלוונטיים, תיקון תווים מיוחדים ועוד.

להורדה

השאר תגובה

error: Content is protected !!