Site icon

ניהול Quarantine למשתמש קצה ( Office 365 Tips)

לעיתים מקבלים התראות על דואר זבל שמגיע אלינו, ולכן ניתן לשחרר את הדואר באמצעות Release to Inbox, לדווח עליו שאינו דואר זבל או לחלופין לא לבצע שום פעולה ולהשאיר את הפריט בהסגר וכל זאת מתוך Outlook בלבד.

בנוסף לאפשרויות הקיימות מתוך תיבת הדואר ומתוך פריט הדואר עצמו ניתן לנהל את כל פריטי דואר הזבל שנמצאים בפורטל האישי שלנו ולבצע פעולות מסוימות.
בפורטל האישי של quarantine ישנם מספר אפשרויות שניתן לבצע עוד לפני שאנו משחררים את הדואר לתיבת הדואר, כגון:

איך מנהלים פריטי דואר מתוך Quarantine

כניסה לממשק quarantine מתוך הקישור הבא https://admin.protection.outlook.com/quarantine

לאחר מכן יוצג פורטל ניהול quarantine עם כל פריטי הדואר ומספר אפשרויות לביצוע.

תצוגה מקדימה של דואר

לפני שנשחחר את פריט הדואר נוכל להציג את הפירט ואת התוכן שלו ע”י סימון פריט הדואר ובחירה באפשרות Preview email message

לאחר מכן נבחר באפשרות HTML View

בהודעה הבאה נבחר באפשרות Yes ולאחר מכן יוצג תוכן המייל
*במידה והמייל אינו מוכר לא מומלץ ללחוץ על קישורים או להוריד קובץ מצורף

שחרור דואר זבל אל תיבת הדואר

ישנם מספר דרכים לשחרר דואר זבל אל תיבת הדואר

בפורטל נסמן את פריט הדואר הרצוי ולאחר מכן נבחר בתפריט העליון נבחר באיקון דואר ולאחר מכן באפשרות Release selected message

במידה ומקבלים דואר ממקרו אמין שוב ושוב ניתן לדווח שהדואר אינו דואר זבל ולכן נבחר באפשרות השניה המוצגת והיא Release message and report as not junk

Exit mobile version