התקנת שרת Office Web Apps Server

Office Web Apps (או WAS) הינו תפקיד בשרת SharePoint 2013 המאפשר לגשת אל מסמכי Office, לערוך ולשתף אותם בצורה מקוונת מכל מקום, הגישה לשרת Office Web Apps מבוססת Web.

כאשר אנו עובדים עם סביבת שרתי Lync 2013 אנו יכולים להעלות ולשתף מצגות באמצעות שרת WAC (חלק מתוך שרת WAS) בלבד או לחלופין שרת Office Web App

כאשר אנו מבצעים הגדרות ברמת טופולוגיה אנו מגדירים גם את שרת WAS כאשר ההגדרה ברמת הטופולוגיה היא פשוטה ומצריכה הגדרת שרת WAS עם הגדרות, כגון: שם שרת, שיוך לאותו POOL ולאחר מכן פבלוש הטופולוגיה.

לפני הגדרה ברמת הטופולוגיה אנו צריכים להתקין ולבצע מספר בודד של הגדרות בשרת WAS, הגדרת של שרת WAS הינה קצרה ופשוטה ואינה אורכת זמן.

איך מגדירים

בכדי להתקין שרת WAS יש לבצע את ההגדרות הבאות:

דרישות

  • Windows Server 2008 R2 SP1 או Windows Server 2012
  • אין אפשרות להתקין את Office Web Apps על שרת Lync 2013 או שרת Exchange 2013

1. הורדת Office Web Apps Server
2. התקנת רכיבים

3. התקנת רכיבי IIS

סביבת שרת Windows Server 2008 R2 SP1

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,Web-Security,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Console,Ink-Handwriting,IH-Ink-Support

סביבת שרתי Windows Server 2012 ומעלה

Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Default-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Security,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,InkandHandwritingServices,NET-Framework-Features, NET-Framework-Core, NET-HTTP-Activation, NET-Non-HTTP-Activ, NET-WCF-HTTP-Activation45

4. שלב ההתקנה

לאחר הורדת הקבצים יש להתחיל את ההתקנה מתוך קבוץ Setup.exe לאשר את ה-terms of this agreement ולבחור ב-Install Now, בסיום יש לבחור ב-Close.

Lync 2013 - OWA - install - mark

5. הגדרות ויצירת Farm

לאחר סיום ההתקנה יש ליצור Office Web Apps Server farm על מנת לאפשר בין היתר גישה ב-Http

להגדרה ללא תעודה דיגיטלית יש להיכנס ל-PowerShell ולהריץ את הפקודה הבאה

New-OfficeWebAppsFarm –InternalURL "http://servername" –AllowHttp -EditingEnabled

להגדרה עם תעודה דיגיטלית יש להיכנס ל-PowerShell ולהריץ את הפקודה הבאה

New-OfficeWebAppsFarm -InternalURL “https://webapp.lab.local” –CertificateName “OfficeWebApps Certificate”

לאחר מכן נבצע בדיקה מול השרת על ה-url שהגדרנו עם הכתובת הבאה, https:// webapp.lab.local/hosting/discovery

התקנת שרת Office Web Apps Server

Office Web Apps (או WAS) הינו תפקיד בשרת SharePoint 2013 המאפשר לגשת אל מסמכי Office, לערוך ולשתף אותם בצורה מקוונת מכל מקום, הגישה לשרת Office Web Apps מבוססת Web.

כאשר אנו עובדים עם סביבת שרתי Lync 2013 אנו יכולים להעלות ולשתף מצגות באמצעות שרת WAC (חלק מתוך שרת WAS) בלבד או לחלופין שרת Office Web App

כאשר אנו מבצעים הגדרות ברמת טופולוגיה אנו מגדירים גם את שרת WAS כאשר ההגדרה ברמת הטופולוגיה היא פשוטה ומצריכה הגדרת שרת WAS עם הגדרות, כגון: שם שרת, שיוך לאותו POOL ולאחר מכן פבלוש הטופולוגיה.

לפני הגדרה ברמת הטופולוגיה אנו צריכים להתקין ולבצע מספר בודד של הגדרות בשרת WAS, הגדרת של שרת WAS הינה קצרה ופשוטה ואינה אורכת זמן.

איך מגדירים

בכדי להתקין שרת WAS יש לבצע את ההגדרות הבאות:

דרישות

  • Windows Server 2008 R2 SP1 או Windows Server 2012
  • אין אפשרות להתקין את Office Web Apps על שרת Lync 2013 או שרת Exchange 2013
  1. הורדת Office Web Apps Server
    2. התקנת רכיבים
  1. התקנת רכיבי IIS

סביבת שרת Windows Server 2008 R2 SP1

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,Web-Security,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Console,Ink-Handwriting,IH-Ink-Support

סביבת שרתי Windows Server 2012 ומעלה

Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Default-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Security,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,InkandHandwritingServices,NET-Framework-Features, NET-Framework-Core, NET-HTTP-Activation, NET-Non-HTTP-Activ, NET-WCF-HTTP-Activation45

  1. שלב ההתקנה

לאחר הורדת הקבצים יש להתחיל את ההתקנה מתוך קבוץ Setup.exe לאשר את ה-terms of this agreement ולבחור ב-Install Now, בסיום יש לבחור ב-Close.

Lync 2013 - OWA - install - mark

  1. הגדרות ויצירת Farm

לאחר סיום ההתקנה יש ליצור Office Web Apps Server farm על מנת לאפשר בין היתר גישה ב-Http

להגדרה ללא תעודה דיגיטלית יש להיכנס ל-PowerShell ולהריץ את הפקודה הבאה

New-OfficeWebAppsFarm –InternalURL "http://servername" –AllowHttp -EditingEnabled

להגדרה עם תעודה דיגיטלית יש להיכנס ל-PowerShell ולהריץ את הפקודה הבאה

New-OfficeWebAppsFarm -InternalURL “https://webapp.lab.local” –CertificateName “OfficeWebApps Certificate”

לאחר מכן נבצע בדיקה מול השרת על ה-url שהגדרנו עם הכתובת הבאה, https:// webapp.lab.local/hosting/discovery

You may also like...

השאר תגובה