היסטוריית שיחות Skype for Business

אחת התכונות שקיימות בגרסאות Lync השונות היא היסטורית שיחות.

היסטוריית שיחות זמינה בגרסאות Lync השונות כחלק מאינטגרציה מול שרתי הדואר ומול Outlook והיא שייכת לאותו רכיב שמאפשר לראות היסטורית שיחות, שיחות שלא נענו ומסרים שלא נענו.

החל מגרסת Lync 2010 יכלנו לחבר מכשירים חכמים ולבצע פעולות שונות, אחד הדברים שהיה חסר הוא סנכרון היסטורית שיחות בין מכשיר חכם לבין תחנת קצה עם Lync, כלומר מה שעשינו בצד התחנה היה דבר אחד ומה שעשינו בצד המכשיר החכם היה דבר אחר.

הבעיה נבעה מסיבה פשוטה מאד, המידע היה נשמר בצד המשתמש ומכשיר לא היתה גישה אל המידע, בגרסה החדשה של Skype for Business המידע נגיש אל המתשמש מכל מכשיר ולכן כל מכשיר או תחנה יכולים לראות את היסטורית השיחות ללא בעיה ולא משנה היכן התחילה השיחה או איפה קיבלו את התראה לגבי שיחה שלא נענתה.

בכדי לראות היסטורית שיחות אנו צריכים לעמוד במספר דרישות

סביבת שרתי Skype for Business
שרתי מבוססים Exchange 2013 או Exchange Online
אינטגרציה בסיסית בין Skype for Business לבין Exchange 2013
מספר הגדרות בשרת Skype for Business

חווית המשתמש מול המכשירים

כמובן שבצד תחנת הקצה העבודה וכן Outlook היסטורית שיחות עובדת בצורה תקינה ומלאה ללא בעיות גם אם נעבור בין מספר מחשבים, אך מה קורה עם המכשירים השונים.
כעת למכשירים החכמים ישנה אפליקציה של Skype for Business שמאפשרת לראות את היסטורית השיחות ולגשת לאותו מיקום שאליו ניגש Outlook, חווית המשתמש היא דומה בכל המכשירים החכמים:

Windows Phone – הגרסה זמינה להורדה ומאפשר היסטורית שיחות מלאה. אך אין אפשרות לבצע מחיקה של היסטורית שיחות.
iOS – חווית משתמש מצוינת ללא בעיות
Android – עובדת בצורה טובה הריפרש אינו עובד בצורה תקינה

הפעלת Conversation History בשרת Skype for Business

בכדי לעבוד במצב שבן היסטורית השיחות עובדת מכל מכשיר ומכל תחנה צריך לוודא שאת ההגדרות הבאות בשרתי Skype for Business וכן לעמוד בדרישות שהוזבכרו קודם לכן.
בצד שרתי Skype for Business נוודא את ההגדרות הבאות:

הגדרת פוליסי של משתמשים (Client Policy)

בשרת Skype for Business נגדיר פוליסי ברמת משתמשים המאפשר היסטורית שיחות.
הגדרת ברירית המחדל לאפשרות זאת נמצאת במצב False ואינה מופעלת.

אם נבדוק את הפוליסי מול אפשרות היסטורית שיחות Get-CsClientPolicy | fl name, EnableServerConversationHistory

image

ולכן נפעיל את האפשרות ע”י הפקודה הבאה:

Get-CsClientPolicy -Identity global |Set-CsClientPolicy -EnableServerConversationHistory $true

image

בנוסף לכך נבצע בדיקה על הגדרות נוספות של היסטורית שיחות בכדי לוודא שאין הגדרות שונות

בצד הגדרות Conversation History נוודא שהערכים הבאים נמצאים בהגדרות ברירת המחדל ונריץ את הפקודה הבאה: Get-CsConversationHistoryConfiguration

image

גם בצד הגדרות מובייל נוודא שאין הגדרות שונות ונריץ את הפקודה הבאה: Get-CsMobilityPolicy

image

היסטוריית שיחות Skype for Business

אחת התכונות שקיימות בגרסאות Lync השונות היא היסטורית שיחות.

היסטוריית שיחות זמינה בגרסאות Lync השונות כחלק מאינטגרציה מול שרתי הדואר ומול Outlook והיא שייכת לאותו רכיב שמאפשר לראות היסטורית שיחות, שיחות שלא נענו ומסרים שלא נענו.

החל מגרסת Lync 2010 יכלנו לחבר מכשירים חכמים ולבצע פעולות שונות, אחד הדברים שהיה חסר הוא סנכרון היסטורית שיחות בין מכשיר חכם לבין תחנת קצה עם Lync, כלומר מה שעשינו בצד התחנה היה דבר אחד ומה שעשינו בצד המכשיר החכם היה דבר אחר.

הבעיה נבעה מסיבה פשוטה מאד, המידע היה נשמר בצד המשתמש ומכשיר לא היתה גישה אל המידע, בגרסה החדשה של Skype for Business המידע נגיש אל המתשמש מכל מכשיר ולכן כל מכשיר או תחנה יכולים לראות את היסטורית השיחות ללא בעיה ולא משנה היכן התחילה השיחה או איפה קיבלו את התראה לגבי שיחה שלא נענתה.

בכדי לראות היסטורית שיחות אנו צריכים לעמוד במספר דרישות

סביבת שרתי Skype for Business
שרתי מבוססים Exchange 2013 או Exchange Online
אינטגרציה בסיסית בין Skype for Business לבין Exchange 2013
מספר הגדרות בשרת Skype for Business

חווית המשתמש מול המכשירים

כמובן שבצד תחנת הקצה העבודה וכן Outlook היסטורית שיחות עובדת בצורה תקינה ומלאה ללא בעיות גם אם נעבור בין מספר מחשבים, אך מה קורה עם המכשירים השונים.
כעת למכשירים החכמים ישנה אפליקציה של Skype for Business שמאפשרת לראות את היסטורית השיחות ולגשת לאותו מיקום שאליו ניגש Outlook, חווית המשתמש היא דומה בכל המכשירים החכמים:

Windows Phone – הגרסה זמינה להורדה ומאפשר היסטורית שיחות מלאה. אך אין אפשרות לבצע מחיקה של היסטורית שיחות.
iOS – חווית משתמש מצוינת ללא בעיות
Android – עובדת בצורה טובה הריפרש אינו עובד בצורה תקינה

הפעלת Conversation History בשרת Skype for Business

בכדי לעבוד במצב שבן היסטורית השיחות עובדת מכל מכשיר ומכל תחנה צריך לוודא שאת ההגדרות הבאות בשרתי Skype for Business וכן לעמוד בדרישות שהוזבכרו קודם לכן.
בצד שרתי Skype for Business נוודא את ההגדרות הבאות:

הגדרת פוליסי של משתמשים (Client Policy)

בשרת Skype for Business נגדיר פוליסי ברמת משתמשים המאפשר היסטורית שיחות.
הגדרת ברירית המחדל לאפשרות זאת נמצאת במצב False ואינה מופעלת.

אם נבדוק את הפוליסי מול אפשרות היסטורית שיחות Get-CsClientPolicy | fl name, EnableServerConversationHistory

image

ולכן נפעיל את האפשרות ע”י הפקודה הבאה:

Get-CsClientPolicy -Identity global |Set-CsClientPolicy -EnableServerConversationHistory $true

image

בנוסף לכך נבצע בדיקה על הגדרות נוספות של היסטורית שיחות בכדי לוודא שאין הגדרות שונות

בצד הגדרות Conversation History נוודא שהערכים הבאים נמצאים בהגדרות ברירת המחדל ונריץ את הפקודה הבאה: Get-CsConversationHistoryConfiguration

image

גם בצד הגדרות מובייל נוודא שאין הגדרות שונות ונריץ את הפקודה הבאה: Get-CsMobilityPolicy

image

You may also like...

השאר תגובה