טלפוניה בענן Skype for Business PSTN Conferencing (מאמר 2)

(מאמר שני בסדרת מאמרים של טלפוניה בענן עם Skype for Business Online)
המאמר הראשון התמקד ביכולות הכלליות ומבט על האפשרויות השונות של PSTN Conferencing בשירות Skype for Business ONline.
אפשרות PSTN Conferencing בשירות Skype for Business Online מאפשרת למשתמשים להצטרף בחיוג עם מספר ייעודי אל פגישה מסוג Online Meeting, כאשר המספר הייעודי יכול להיות מספר חיוג משותף או מספר חיוג ייעודי.

רכיבים כללים בשירות Skype for Business Online

המרכיבים שעמם אנו משתמשים עם PSTN Conferencing הם:

 • ספקי שיחות ועידה (ACP)

  Audio conferencing providers או בקצרה ACP הוא הרכיב העיקרי של PSTN Conferencing ולמעשה נותן לנו מספר חיוג, מספר חיוג חינם ומספרי חיוג בינלאומיים המאפשרים הוספת מספר חיוג לפגישות Online Meeting ולמשתמשים את האפשרות להצטרף לפגישה.
  בנוסף ACP מכיל שפות אשר מנתבות את המשתמשים שמצטרפים לשיחה ומדריכות (auto attendant) אותם מה לבצע, כדוגמת: הזנת מזהה שיחה, הצטרפות כיוזם השיחה ועוד. ניתן להגדיר שפה ראשית אחת ועוד ארבעה שפות משניות.

 • פגישות ומגבלות

פגישות יכולות להכיל עד 250 משתמשים כולל המציג וכולל
ישנה משמעות לנמענים המצטרפים לשיחה בין אם זה מתוך אפשרות PSTN Conferencing או מתוך Client אחר מבחינת פג תוקף של הפגישה.

 • סוגי הצטרפות שיחה

ישנם מספר סוגי הצטרפות שיחה בין אם זה מספר חיוג משוף או ייעודי, מספר חיוג חינמי, מספרים בינלאומיים והוצאת חיוג מתוך הפגישה (dial-out conferencing).

מספרי טלפון וכיסוי איזורי

כאשר מגדירים רישוי PSTN Conferencing אנו מקבלים באופן אוטומטי מספרי חיוג אנו יכולים לראות את כל מספרי החיוג הזמינים ובכל המדינות והאיזורים שבהם יש כיסוי.
כאשר מגדירים Bridge אנו יכולים להגדיר שני סוגים של מספרי חיוג:

 • ייעודי (Dedicated) – מספרי חיוג אשר זמינים רק למשתמשים שמוגדרים בארגון בשירות Skype for Business Online
 • משותף (Shared) – מספרי חיוג אשר משותפים עם ארגונים אחרים הקיימים בשירות Skype for Business Online

image

לאחר הפעלה ראשונית והגדרת PSTN Conferencing מוגדרים מספרים משותפים באופן אוטומטי לארגון כמספרי ברירת מחדל לחיוג.

מספרי חיוג והגדרה

ניתן להגדיר מספרי חיוג רגילים, מספרי חיוג חינמים ומספרים בינלאומיים ןלעשות שימוש ביכולות הוצאת שיחות מתוך פגישות Online Meeting.

 • מספרים משויכים – לאחר שהפעלנו את השירות ניתן לשייך מספרי חיוג כמספרי Bridge וניתן לשייך כמה מספרים בהאם לרישוי ולכמות.
 • ניוד מספרים – יכולת המאפשרת לנייד את המספרים הקיימים במרכזיה המקומית אל PSTN Conferencing (עדיין אינו קיים בישראל)
 • הוצאת שיחות (Dial-Out) – ניתן להוציא בזמן שיחת ועידה (Online Meeting) התקשרות החוצה בכדי לזמן נמענים דרך מספר הנייד שלהם. (חשוב לדעת שמצריך רישוי נוסף)

מה הדרישות להפעלת PSTN Conferencing

בכדי לעבוד עם יכולות PSTN Conferencing ישנם מספר דרישות:

 • רישוי Office 365 BP ומעלה (מידע נוסף בקישור הבא Skype for Business add-on licensing)
 • איזור נתמך עם PSTN Conferencing (קיים בישראל)
 • מתשמש עם רישוי SfB Online קיים

איך מגדירים מספר ייעודי

 • בפורטל הניהול של Skype for Business Online ניגש אל אפשרות Voice
 • באפשרות Voice נבחר באפשרות + ולאחר מכן נבחר באפשרות New Service Numbers

image

 • לאחר מכן נבחר את האפשרויות הבאות:
  • אזור או מדינה
  • ערים זמינות
  • כמות מספרים לבחירה (בהתאם לרישוי ולהגדרת מספרים שנעשתה עד כה)

image

 • לאחר מכן נקבל מספר לבחירה ונבצע אישור

image

 • לאחר מכן נוכל לחזור למסך הקודם של Voice ולהקצות את המספר שרכשנו

image

בנוסף ניתן להגדיר מספרי חיוג ייעודים אצל משתמשים מסוימים

image

image

טלפוניה בענן Skype for Business PSTN Conferencing (מאמר 2)

(מאמר שני בסדרת מאמרים של טלפוניה בענן עם Skype for Business Online)
המאמר הראשון התמקד ביכולות הכלליות ומבט על האפשרויות השונות של PSTN Conferencing בשירות Skype for Business ONline.
אפשרות PSTN Conferencing בשירות Skype for Business Online מאפשרת למשתמשים להצטרף בחיוג עם מספר ייעודי אל פגישה מסוג Online Meeting, כאשר המספר הייעודי יכול להיות מספר חיוג משותף או מספר חיוג ייעודי.

רכיבים כללים בשירות Skype for Business Online

המרכיבים שעמם אנו משתמשים עם PSTN Conferencing הם:

 • ספקי שיחות ועידה (ACP) Audio conferencing providers או בקצרה ACP הוא הרכיב העיקרי של PSTN Conferencing ולמעשה נותן לנו מספר חיוג, מספר חיוג חינם ומספרי חיוג בינלאומיים המאפשרים הוספת מספר חיוג לפגישות Online Meeting ולמשתמשים את האפשרות להצטרף לפגישה.
  בנוסף ACP מכיל שפות אשר מנתבות את המשתמשים שמצטרפים לשיחה ומדריכות (auto attendant) אותם מה לבצע, כדוגמת: הזנת מזהה שיחה, הצטרפות כיוזם השיחה ועוד. ניתן להגדיר שפה ראשית אחת ועוד ארבעה שפות משניות.
 • פגישות ומגבלות

פגישות יכולות להכיל עד 250 משתמשים כולל המציג וכולל
ישנה משמעות לנמענים המצטרפים לשיחה בין אם זה מתוך אפשרות PSTN Conferencing או מתוך Client אחר מבחינת פג תוקף של הפגישה.

 • סוגי הצטרפות שיחה

ישנם מספר סוגי הצטרפות שיחה בין אם זה מספר חיוג משוף או ייעודי, מספר חיוג חינמי, מספרים בינלאומיים והוצאת חיוג מתוך הפגישה (dial-out conferencing).

מספרי טלפון וכיסוי איזורי

כאשר מגדירים רישוי PSTN Conferencing אנו מקבלים באופן אוטומטי מספרי חיוג אנו יכולים לראות את כל מספרי החיוג הזמינים ובכל המדינות והאיזורים שבהם יש כיסוי.
כאשר מגדירים Bridge אנו יכולים להגדיר שני סוגים של מספרי חיוג:

 • ייעודי (Dedicated) – מספרי חיוג אשר זמינים רק למשתמשים שמוגדרים בארגון בשירות Skype for Business Online
 • משותף (Shared) – מספרי חיוג אשר משותפים עם ארגונים אחרים הקיימים בשירות Skype for Business Online

image

לאחר הפעלה ראשונית והגדרת PSTN Conferencing מוגדרים מספרים משותפים באופן אוטומטי לארגון כמספרי ברירת מחדל לחיוג.

מספרי חיוג והגדרה

ניתן להגדיר מספרי חיוג רגילים, מספרי חיוג חינמים ומספרים בינלאומיים ןלעשות שימוש ביכולות הוצאת שיחות מתוך פגישות Online Meeting.

 • מספרים משויכים – לאחר שהפעלנו את השירות ניתן לשייך מספרי חיוג כמספרי Bridge וניתן לשייך כמה מספרים בהאם לרישוי ולכמות.
 • ניוד מספרים – יכולת המאפשרת לנייד את המספרים הקיימים במרכזיה המקומית אל PSTN Conferencing (עדיין אינו קיים בישראל)
 • הוצאת שיחות (Dial-Out) – ניתן להוציא בזמן שיחת ועידה (Online Meeting) התקשרות החוצה בכדי לזמן נמענים דרך מספר הנייד שלהם. (חשוב לדעת שמצריך רישוי נוסף)

מה הדרישות להפעלת PSTN Conferencing

בכדי לעבוד עם יכולות PSTN Conferencing ישנם מספר דרישות:

 • רישוי Office 365 BP ומעלה (מידע נוסף בקישור הבא Skype for Business add-on licensing)
 • איזור נתמך עם PSTN Conferencing (קיים בישראל)
 • מתשמש עם רישוי SfB Online קיים

איך מגדירים מספר ייעודי

 • בפורטל הניהול של Skype for Business Online ניגש אל אפשרות Voice
 • באפשרות Voice נבחר באפשרות + ולאחר מכן נבחר באפשרות New Service Numbers

image

 • לאחר מכן נבחר את האפשרויות הבאות:
  • אזור או מדינה
  • ערים זמינות
  • כמות מספרים לבחירה (בהתאם לרישוי ולהגדרת מספרים שנעשתה עד כה)

image

 • לאחר מכן נקבל מספר לבחירה ונבצע אישור

image

 • לאחר מכן נוכל לחזור למסך הקודם של Voice ולהקצות את המספר שרכשנו

image

בנוסף ניתן להגדיר מספרי חיוג ייעודים אצל משתמשים מסוימים

image

image

You may also like...

השאר תגובה