מדריך מהיר להתקנת Skype for Business על Windows Server 2016

המאמר הבא מתמקד בהתקנת שרת Skype for Business 2015 בגרסת Standard על גבי שרת Windows Server 2016.
כמו בהתקנה של שרתי SfB 2015 SE גם כאן אין דרישות נוספות מעבר לדרישות הקיימות ושלבי ההתקנה הם דומים בהתאם לרכיבים שאנו מתקינים בשרת SfB.

(במאמר הנוכחי ההתקנה היא בסביבת Azure של שרת Front-End בלבד)

שלב ההתקנה

באופן כללי התקנת Skype for Business On-Premises מחולקת למספר שלבים:

 • תכנון להתקנת תפקידי ורכיבי שרת
 • הכנת דרישות סף לכלל השרתים
 • התקנת תפקידי שרת
 • חיבור מול התקני צד שלישי

דרישות סף

 • התקנת IIS, כלי ניהול ורכיבי סף נוספים

Install-WindowsFeature NET-Framework-Core, RSAT-ADDS, Windows-Identity-Foundation, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Dir-Browsing, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Server-Media-Foundation, BITS –Source

2017-02-04_11h44_08

תיקיית FileStore – יצירת תיקייה ושיתוף עם הרשאת אדמין מלאה בשרת Front-End

2017-02-04_11h48_06

הגדרת רשומות DNS פנימיות של:

 • Lyncdiscover – לביצוע כניסה ועבודה מול web services
 • meet – לביצוע פגישות SKype Meeting

 • 2017-02-04_11h51_19

  לאחר מכן נתחיל בהתקנה כאשר בשלב ראשון נתקין Core Components וכלי ניהול

  2017-02-04_11h54_32

  2017-02-04_11h56_31

  2017-02-04_11h57_26

  לאחר מכן נבצע הכנה של Active Directory שכולל Schema, Forest, Domain

  2017-02-04_11h57_52

  2017-02-04_11h58_07

  2017-02-04_11h58_15

  2017-02-04_11h59_14

  2017-02-04_11h59_38

  בסיום נוודא שההכנה בוצעה כראוי ולאחר מכן נבצע רפליקציה לשרתי DC’s

  2017-02-04_12h01_07

  לאחר מכן נתחיל בהכנה של הטופולוגיה מתוך ממשק Topology Builder ונכין קובץ טופולוגיה חדש

  2017-02-04_12h01_22

  2017-02-04_12h01_39

  בהגדרת הטופולוגיה נגדיר את SIP Domain ראשי, שם Site ומידע נוסף (שחלקו אינו חובה)

  2017-02-04_12h01_58

  2017-02-04_12h02_32

  בסיום הגדרת האתר הראשי נוכל לפתוח באופן אוטומטי את הגדרת Pool

  2017-02-04_12h02_42

  2017-02-04_12h02_57

  מכיוון שאנו עובדים עם שרת אחד נבחר באפשרות Standard Edition Server ונקליד את שם השרת המקומי

  2017-02-04_12h03_25

  לאחר מכן נבחר את רכיבי השרת הדרושים, בדוגמא הזאת נעבוד עם Conferencing, PSTN, EV

  2017-02-04_12h03_43

  מכיוון שנבחרה האפשרות של EV צריך להגדיר שרת Mediation

  2017-02-04_12h03_52

  2017-02-04_12h04_10

  2017-02-04_12h04_18

  לאחר מכן נגדיר FileStore מקומי (בהתאם להגדרות שבוצעו קודם לכן)

  2017-02-04_12h04_40

  2017-02-04_12h04_50

  2017-02-04_12h04_59

  לאחר הכנת הטופולוגיה נתקין את בסיס הנתונים הראשון באפשרות Prepare first Standard Edition Server

  2017-02-04_12h07_31

  2017-02-04_12h07_38

  2017-02-04_12h07_44

  2017-02-04_12h12_10

  לאחר מכן נפרסם את הטופולוגיה

  2017-02-04_12h12_26

  2017-02-04_12h12_31

  2017-02-04_12h12_37

  2017-02-04_12h12_46

  2017-02-04_12h12_51

  לאחר מכן נתחיל בהתקנה של רכיבי השרת

  2017-02-04_12h13_09

  2017-02-04_12h13_34

  2017-02-04_12h13_40

  2017-02-04_12h13_47

  2017-02-04_12h17_53

  2017-02-04_12h18_07

  2017-02-04_12h18_14

  2017-02-04_12h18_22

  2017-02-04_12h46_02

  הכנת תעודות דיגיטליות פנימיות מול שרת CA ארגוני

  2017-02-04_13h02_14

  2017-02-04_13h02_23

  2017-02-04_13h02_39

  2017-02-04_13h02_47

  2017-02-04_13h21_53

  2017-02-04_13h21_58

  2017-02-04_13h22_03

  2017-02-04_13h22_11

  2017-02-04_13h22_20

  2017-02-04_13h22_29

  2017-02-04_13h22_29

  2017-02-04_13h22_43

  2017-02-04_13h22_48

  2017-02-04_13h23_17

  2017-02-04_13h23_25

  2017-02-04_13h23_41

  You may also like...

  השאר תגובה