מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (הכנה 2#)

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 נעשית ע”י תהליך שמחולק למספר שלבים, השלב הראשון בתהליך הוא בדיקה והכנה והוא אחד החשובים מפני שללא הכנה נכונה וללא בדיקה של Public Folder קיים אנו עלולים למצוא את עצמנו לאחר המיגרציה עם מידע חלקי.

הערה: השלבים המובאים בתהליך כוללים שלבים נוספים שאינם נמצאים בטקנט והובאו על סמך ניסיון ומיגרציה אצל לקוחות.

שלב 1 – עדכון שרתי דואר קיימים

בשלב הראשון יש לעדכן את הסביבה שלנו עם העדכונים המתאימים לשרתי דואר הבאים:

ניתן לעבוד עם עדכונים קודמים אך העדכונים האחרונים פותרים מספר בעיות במיגרציה של Public Folder.

הערה: חשוב מאד לבצע גיבוי לבסיסי הנתונים של Public Folder טרם תחילת המיגרציה וביצוע שינויים.

שלב 2 – בדיקה והכנת הסביבה הקיימת

ברוב הארגונים שעובדים עם Public Folder מוגדרים שני בסיסי נתונים ויותר של Public Folder שמבצעים רפליקציה בינהם, לעיתים הרפליקציה בין בסיסי הנתונים אינה עובדת בצורה תקינה וישנו מצב שבו בסיס נתונים אחד של Public Folder מכיל מידע עדכני יותר מבסיס נתונים של Public Folder הנוסף.
לחלופין ישנם מצבים שבהם בסיסי הנתונים של Publoc Folder אינם אחידים ובכל אחד מבסיסי הנתונים ישנו מידע שונה, למשל תיקיות שונות עם מידע שונה בתיקיות.
במצבים כאלה אנו צריכים לבצע רפליקציה וסנכרון של בסיסי הנתונים טרם ביצוע המיגרציה, בכדי לדעת איזה תיקיות, קבצים ומידע אינו עדכני בין בסיסי הנתונים מומלץ לעבוד עם הכלים הבאים שמוציאים דוחות מפורטים לגבי רפליקציה ומידע נוסף:

בסיום הוצאת הדוחות נבצע רפליקציה לבסיסי הנתונים ונוודא שהרפליקציה עובדת בצורה תקינה בין כל בסיסי הנתונים.
חשוב מאד לוודא את תקינות המידע בבסיסי הנתונים טרם המיגרציה בכדי למנוע מצבים בהם חסר מידע לאחר מעבר אל Modern Public Folder, גם קבוצת המוצר הוציאה לאחרונה מידע לגבי הנושא
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3161916

שלב 3 – צריכה ושימוש

לעיתים עולה שמבהלך תכנון המיגרציה לקוחות מחליטים לא להעביר תיקיות מסוימות במיגרציה או לחלופין להוריד את בסיסי הנתונים של Public Folder אל SahrePoint או בכלל לא לעשות בו יותר שימוש.
בכדי לדעת מהו השימוש בבסיסי הנתונים של Public Folder ניתן לעבוד עם פקודות PowerShellו כלים שונים להוצאת דוחות מסודרים של גישה שנעשתה לאחרונה.

לאחר הוצאת הדוחות ניתן לבצע שינויים בהתאם לדוחות ובהתאם למדיניות הארגון לגבי מידע שאינו בשימוש.

שלב 4 – הכנת שרת הדואר הקיים (Legacy Exchange)

לאחר שבדקנו את בסיסי הנתונים של Public Folder ולאחר שביצענו רפליקציה בינהם נמשיך בתהליך המיגרציה ונבצע Snapshot לטופולוגיה של בסיסי הנתונים, המידע שנקלח הוא ברמת טופולוגיה/ארכיטקטורה של בסיס הנתונים ולא תוכן שנמצא בתיקיות ובבסיסי נתונים עצמם.

הערה: בשרתי הדואר הקיימים וגם בשרתי הדואר החדשים ניצור תיקיית PFMigration בכדי לרכז את כל הסקריפטים, פקודות והדוחות שעמם אנו עובדים בתהליך.

 • הרצת פקודות בשרת Exchange 2010

  בשרת דואר Exchange 2010 יש לפתוח Exchange Management Shell ולהריץ את הפקודות הבאות:

  ייצוא מבנה ה-Public Folder –  – Get-PublicFolder -Recurse | Export-Csv C:\PF2010\PF2010.csv

  ייצוא נתונים, כגון: מספר פריטים, גודל וכו’ – Get-PublicFolderStatistics | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderStatistics2010.csv

  ייצוא הרשאות – Get-PublicFolder | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderPermission2010.csv

  ייצוא הרשאות – Get-PublicFolder -GetChildren | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderPermission2010.csv

  ייצוא הרשאות Admin – Get-PublicFolderAdministrativePermission ‘\’ | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderAdministrativePermission.csv

  ייצוא הרשאות ברמת Client – Get-PublicFolderClientPermission ‘\’ | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderClientPermission.csv

  image

  במידה ונעשה ניסיון לבצע מיגרציה לבסיסי Public Folder בעבר מומלץ להריץ את הפקודות הבאות:

  Get-OrganizationConfig | Format-List PublicFoldersLockedforMigration, PublicFolderMigrationComplete

  image

  Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedforMigration:$false -PublicFolderMigrationComplete:$false

  הרצת פקודות ב-Exchange 2013

  בשרת Exchange 2013\2016 נוודא שאין דרישה למיגרציה של Public Folder במידה ויש צריך להסיר את הדרישה מתוך PowerShell

  Get-PublicFolderMigrationRequest | Remove-PublicFolderMigrationRequest -Confirm:$false

  Get-Mailbox -PublicFolder Get-PublicFolder

  image

  במידה וישנו Public Folder יש להריץ את הפקודה הבאה בכדי להסיר את ה-Public Folder

  Get-MailPublicFolder | where $_.EntryId -ne $null | Disable-MailPublicFolder -Confirm:$false Get-PublicFolder -GetChildren \ | Remove-PublicFolder -Recurse -Confirm:$false Get-Mailbox -PublicFolder |Remove-Mailbox -PublicFolder -Confirm:$false

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (הכנה 2#)

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 נעשית ע”י תהליך שמחולק למספר שלבים, השלב הראשון בתהליך הוא בדיקה והכנה והוא אחד החשובים מפני שללא הכנה נכונה וללא בדיקה של Public Folder קיים אנו עלולים למצוא את עצמנו לאחר המיגרציה עם מידע חלקי.

הערה: השלבים המובאים בתהליך כוללים שלבים נוספים שאינם נמצאים בטקנט והובאו על סמך ניסיון ומיגרציה אצל לקוחות.

שלב 1 – עדכון שרתי דואר קיימים

בשלב הראשון יש לעדכן את הסביבה שלנו עם העדכונים המתאימים לשרתי דואר הבאים:

ניתן לעבוד עם עדכונים קודמים אך העדכונים האחרונים פותרים מספר בעיות במיגרציה של Public Folder.

הערה: חשוב מאד לבצע גיבוי לבסיסי הנתונים של Public Folder טרם תחילת המיגרציה וביצוע שינויים.

שלב 2 – בדיקה והכנת הסביבה הקיימת

ברוב הארגונים שעובדים עם Public Folder מוגדרים שני בסיסי נתונים ויותר של Public Folder שמבצעים רפליקציה בינהם, לעיתים הרפליקציה בין בסיסי הנתונים אינה עובדת בצורה תקינה וישנו מצב שבו בסיס נתונים אחד של Public Folder מכיל מידע עדכני יותר מבסיס נתונים של Public Folder הנוסף.
לחלופין ישנם מצבים שבהם בסיסי הנתונים של Publoc Folder אינם אחידים ובכל אחד מבסיסי הנתונים ישנו מידע שונה, למשל תיקיות שונות עם מידע שונה בתיקיות.
במצבים כאלה אנו צריכים לבצע רפליקציה וסנכרון של בסיסי הנתונים טרם ביצוע המיגרציה, בכדי לדעת איזה תיקיות, קבצים ומידע אינו עדכני בין בסיסי הנתונים מומלץ לעבוד עם הכלים הבאים שמוציאים דוחות מפורטים לגבי רפליקציה ומידע נוסף:

בסיום הוצאת הדוחות נבצע רפליקציה לבסיסי הנתונים ונוודא שהרפליקציה עובדת בצורה תקינה בין כל בסיסי הנתונים.
חשוב מאד לוודא את תקינות המידע בבסיסי הנתונים טרם המיגרציה בכדי למנוע מצבים בהם חסר מידע לאחר מעבר אל Modern Public Folder, גם קבוצת המוצר הוציאה לאחרונה מידע לגבי הנושא
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3161916

שלב 3 – צריכה ושימוש

לעיתים עולה שמבהלך תכנון המיגרציה לקוחות מחליטים לא להעביר תיקיות מסוימות במיגרציה או לחלופין להוריד את בסיסי הנתונים של Public Folder אל SahrePoint או בכלל לא לעשות בו יותר שימוש.
בכדי לדעת מהו השימוש בבסיסי הנתונים של Public Folder ניתן לעבוד עם פקודות PowerShellו כלים שונים להוצאת דוחות מסודרים של גישה שנעשתה לאחרונה.

לאחר הוצאת הדוחות ניתן לבצע שינויים בהתאם לדוחות ובהתאם למדיניות הארגון לגבי מידע שאינו בשימוש.

שלב 4 – הכנת שרת הדואר הקיים (Legacy Exchange)

לאחר שבדקנו את בסיסי הנתונים של Public Folder ולאחר שביצענו רפליקציה בינהם נמשיך בתהליך המיגרציה ונבצע Snapshot לטופולוגיה של בסיסי הנתונים, המידע שנקלח הוא ברמת טופולוגיה/ארכיטקטורה של בסיס הנתונים ולא תוכן שנמצא בתיקיות ובבסיסי נתונים עצמם.

הערה: בשרתי הדואר הקיימים וגם בשרתי הדואר החדשים ניצור תיקיית PFMigration בכדי לרכז את כל הסקריפטים, פקודות והדוחות שעמם אנו עובדים בתהליך.

 • הרצת פקודות בשרת Exchange 2010

  בשרת דואר Exchange 2010 יש לפתוח Exchange Management Shell ולהריץ את הפקודות הבאות:

  ייצוא מבנה ה-Public Folder –  – Get-PublicFolder -Recurse | Export-Csv C:\PF2010\PF2010.csv

  ייצוא נתונים, כגון: מספר פריטים, גודל וכו’ – Get-PublicFolderStatistics | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderStatistics2010.csv

  ייצוא הרשאות – Get-PublicFolder | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderPermission2010.csv

  ייצוא הרשאות – Get-PublicFolder -GetChildren | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderPermission2010.csv

  ייצוא הרשאות Admin – Get-PublicFolderAdministrativePermission ‘\’ | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderAdministrativePermission.csv

  ייצוא הרשאות ברמת Client – Get-PublicFolderClientPermission ‘\’ | Export-Csv C:\PF2010\PublicFolderClientPermission.csv

  image

  במידה ונעשה ניסיון לבצע מיגרציה לבסיסי Public Folder בעבר מומלץ להריץ את הפקודות הבאות:

  Get-OrganizationConfig | Format-List PublicFoldersLockedforMigration, PublicFolderMigrationComplete

  image

  Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedforMigration:$false -PublicFolderMigrationComplete:$false

  הרצת פקודות ב-Exchange 2013

  בשרת Exchange 2013\2016 נוודא שאין דרישה למיגרציה של Public Folder במידה ויש צריך להסיר את הדרישה מתוך PowerShell

  Get-PublicFolderMigrationRequest | Remove-PublicFolderMigrationRequest -Confirm:$false

  Get-Mailbox -PublicFolder Get-PublicFolder

  image

  במידה וישנו Public Folder יש להריץ את הפקודה הבאה בכדי להסיר את ה-Public Folder

  Get-MailPublicFolder | where $_.EntryId -ne $null | Disable-MailPublicFolder -Confirm:$false Get-PublicFolder -GetChildren \ | Remove-PublicFolder -Recurse -Confirm:$false Get-Mailbox -PublicFolder |Remove-Mailbox -PublicFolder -Confirm:$false

You may also like...

השאר תגובה