מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (מאמר 1#)

מיגרציה של Public Folder אל סביבת Exchange 2016 היא זהה למיגרציה של Public Folder אל סביבת Exchange 2013 אך עם הבדל קטן שניתן לבצע זאת אך ורק מגרסת Exchange 2010.
כאשר מבצעים מיגרציה אל Exchange 2016 העברת הרכיב של Public Folder צריכה להיות לקראת סוף המיגרציה ובשלב של לאחר העברת תיבות הדואר, חשוב לזכור כי תיבת דואר בסביבת Exchange 2010 אינה יכולה לגשת לרכיב Public Folder שנמצא בשרת חדש יותר של Exchange 2013\2016.

מי משתמש ברכיב Public Folder? אומנם ישנם ארגונים שכבר הורידו Public Folder אך מצד שני ישנם ארגונים שרכיב Public Folder הינו רכיב קריטי, כולל המון מידע ארגוני ואינו ניתן להסרה בשום אופן.

רקע

המונח המקצועי של Public Folder ב-Exchange 2013\2016 הוא Public Folder Mailbox ולא Public Folder Database ולכן בגרסת Exchange 2013\2016 רכיב ה-Public Folder Mailbox כולל מספר שינויים ושיפורים:

 • יכולות שרידות באמצעות DAG
 • אין יותר שימוש בלוגיקה של Multi Master replication בכדי לבצע רפליקציה בין שרתים שונים
 • שכפול Public Folder Mailbox נעשה לפי מודל של Log Shipping
 • נעשה שימוש רק באפשרות Single Master Replication
 • כותבים לבסיס נתונים אחד בלבד וכל השאר מקבלים רפליקציה

כאשר מביטים על האופן שבו עובד  Public Folder Mailbox ניתן לראות את השינויים:

Public Folder Mailbox Master Hierarchy

ה-Public Folder Mailbox הראשון שנוצר ב-Exchange 2013\2016 יוגדר אוטומטית כ-Master Hierarchy בין אם זה Public Folder Mailbox חדש או Public Folder Mailbox שצריך לעבור מיגרציה, כמו כן ה-Public Folder Mailbox מחזיק היררכיה שאליה ניתן לבצע שינוי והגדרות Writable.

Public Folder Mailbox

לאחר יצירת ה-Public Folder Mailbox הראשוני כל Public Folder Mailbox שיוגדרו יכילו היררכית מידע לקריאה בלבד, כמובן שניתן להעביר אליו מידע של משתמשים.

דגשים נוספים:

 • היררכיה של Public Folder Mailbox ניתנת להעברה בין אחד לשני, כמובן שיכול להיות רק Public Folder Mailbox אחד כ-Master Hierarchy
 • הגישה אל ה-Public Folder Mailbox מתבצעת ע”י פרוטוקול 443 בלבד
 • כאשר משתמש מבצע שינוי ברמת היררכיה בין אם זה מחיקת ספריות או יצירת אובייקטים אחרים. השינוי מתעדכן ב- Master Hierarchy Public Folder Mailbox
 • עדכון שינויים מתבצע אל Public Folder Mailbox אשר קיימים בסביבת שרתי הדואר אחת ל-15 דקות או אחת ל-24 שעות (תלוי בשימוש
 • כאשר יוצרים את ה-Public Folder Mailbox נוצר אובייקט מסוג משתמש ב-Active Directory, אותו אוביקט נמצא במצב Disabled (אין לגעת באוביט זה)
 • מבחינת משתמשים אין כל שינוי בסוג בצורת העבודה דרך ה-Outlook

תהליך המיגרציה

תהליך המיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 הינו ארוך אך אינו מורכב כלל, התהליך כולל את הדגשים הבאים:

 • הכנת סביבת שרתי הדואר הקיימת
 • יצירת קובץ CSV להוצאת נתונים מהסביבה הקיימת
 • יצירת Public Folder Mailbox
 • יצירת בקשה למיגרציה
 • עצירת Public Folder בשרת הישן
 • בדיקת המיגרציה מול תיבת דואר
 • סיום המיגרציה
 • הסרת Public Folder השרת הישן
 • טיפים נוספים במעבר

כמו בכל מיגרציה גם בהעברת רכיב Public Folder עלולות להיות בעיות, עיקר הבעיות מתרכזות לבעיות הבאות:

 • שלב ההכנה הינו קריטי ועלול למנוע בעיות במעבר ולאחריו
 • בעית שפות, תווים מיוחדים שמוגדרות בתיקיות ואינם יכולות לעבור בצורה תקינה
 • בסיס נתונים גדול שעלול לקחת זמן בהעברה ולכן בזמן המעבר האחרון (cutover) עלול לקחת זמן השבתה
 • תכנון ובניה לא נכונה של מבנה בסיס הנתונים על גבי המבנה שיש בגרסה הנוכחית
 • בעיה בגישה של תיבות דואר לרכיב Public Folder לאחר ביצוע Cutover
 • הרשאות שלא עברו תקין ולכן משתמשים אינם רואים תיקיות

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (מאמר 1#)

מיגרציה של Public Folder אל סביבת Exchange 2016 היא זהה למיגרציה של Public Folder אל סביבת Exchange 2013 אך עם הבדל קטן שניתן לבצע זאת אך ורק מגרסת Exchange 2010.
כאשר מבצעים מיגרציה אל Exchange 2016 העברת הרכיב של Public Folder צריכה להיות לקראת סוף המיגרציה ובשלב של לאחר העברת תיבות הדואר, חשוב לזכור כי תיבת דואר בסביבת Exchange 2010 אינה יכולה לגשת לרכיב Public Folder שנמצא בשרת חדש יותר של Exchange 2013\2016.

מי משתמש ברכיב Public Folder? אומנם ישנם ארגונים שכבר הורידו Public Folder אך מצד שני ישנם ארגונים שרכיב Public Folder הינו רכיב קריטי, כולל המון מידע ארגוני ואינו ניתן להסרה בשום אופן.

רקע

המונח המקצועי של Public Folder ב-Exchange 2013\2016 הוא Public Folder Mailbox ולא Public Folder Database ולכן בגרסת Exchange 2013\2016 רכיב ה-Public Folder Mailbox כולל מספר שינויים ושיפורים:

 • יכולות שרידות באמצעות DAG
 • אין יותר שימוש בלוגיקה של Multi Master replication בכדי לבצע רפליקציה בין שרתים שונים
 • שכפול Public Folder Mailbox נעשה לפי מודל של Log Shipping
 • נעשה שימוש רק באפשרות Single Master Replication
 • כותבים לבסיס נתונים אחד בלבד וכל השאר מקבלים רפליקציה

כאשר מביטים על האופן שבו עובד  Public Folder Mailbox ניתן לראות את השינויים:

Public Folder Mailbox Master Hierarchy

ה-Public Folder Mailbox הראשון שנוצר ב-Exchange 2013\2016 יוגדר אוטומטית כ-Master Hierarchy בין אם זה Public Folder Mailbox חדש או Public Folder Mailbox שצריך לעבור מיגרציה, כמו כן ה-Public Folder Mailbox מחזיק היררכיה שאליה ניתן לבצע שינוי והגדרות Writable.

Public Folder Mailbox

לאחר יצירת ה-Public Folder Mailbox הראשוני כל Public Folder Mailbox שיוגדרו יכילו היררכית מידע לקריאה בלבד, כמובן שניתן להעביר אליו מידע של משתמשים.

דגשים נוספים:

 • היררכיה של Public Folder Mailbox ניתנת להעברה בין אחד לשני, כמובן שיכול להיות רק Public Folder Mailbox אחד כ-Master Hierarchy
 • הגישה אל ה-Public Folder Mailbox מתבצעת ע”י פרוטוקול 443 בלבד
 • כאשר משתמש מבצע שינוי ברמת היררכיה בין אם זה מחיקת ספריות או יצירת אובייקטים אחרים. השינוי מתעדכן ב- Master Hierarchy Public Folder Mailbox
 • עדכון שינויים מתבצע אל Public Folder Mailbox אשר קיימים בסביבת שרתי הדואר אחת ל-15 דקות או אחת ל-24 שעות (תלוי בשימוש
 • כאשר יוצרים את ה-Public Folder Mailbox נוצר אובייקט מסוג משתמש ב-Active Directory, אותו אוביקט נמצא במצב Disabled (אין לגעת באוביט זה)
 • מבחינת משתמשים אין כל שינוי בסוג בצורת העבודה דרך ה-Outlook

תהליך המיגרציה

תהליך המיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 הינו ארוך אך אינו מורכב כלל, התהליך כולל את הדגשים הבאים:

 • הכנת סביבת שרתי הדואר הקיימת
 • יצירת קובץ CSV להוצאת נתונים מהסביבה הקיימת
 • יצירת Public Folder Mailbox
 • יצירת בקשה למיגרציה
 • עצירת Public Folder בשרת הישן
 • בדיקת המיגרציה מול תיבת דואר
 • סיום המיגרציה
 • הסרת Public Folder השרת הישן
 • טיפים נוספים במעבר

כמו בכל מיגרציה גם בהעברת רכיב Public Folder עלולות להיות בעיות, עיקר הבעיות מתרכזות לבעיות הבאות:

 • שלב ההכנה הינו קריטי ועלול למנוע בעיות במעבר ולאחריו
 • בעית שפות, תווים מיוחדים שמוגדרות בתיקיות ואינם יכולות לעבור בצורה תקינה
 • בסיס נתונים גדול שעלול לקחת זמן בהעברה ולכן בזמן המעבר האחרון (cutover) עלול לקחת זמן השבתה
 • תכנון ובניה לא נכונה של מבנה בסיס הנתונים על גבי המבנה שיש בגרסה הנוכחית
 • בעיה בגישה של תיבות דואר לרכיב Public Folder לאחר ביצוע Cutover
 • הרשאות שלא עברו תקין ולכן משתמשים אינם רואים תיקיות

You may also like...

השאר תגובה