מה חדש Exchange 2016 (מאמר2)

גרסת Exchange 2016 Preview זמינה להורדה, ניתן להוריד את הגרסה בקישור הבא Microsoft Exchange Server 2016 – Preview

בגרסה החדשה של Exchange 2016 ישנם מספר לא קטן של שינויים ושיפורים שהמרכזיים בהם הם בצד ארכיטקטורה, פרוטוקולים וביצועים.

הגרסה החדשה מאופיינת בעיקר על סמך שירות הענן Exchange Online והניסיון שהצטבר במהלך השנים האחרונים של השירות, פידבקים רבים שהתקבלו בצד שירות הענן מיושמים בגרסה החדשה Exchange 2016.

שינויים עיקריים

תפקיד Edge מגיע בגרסת Preview וייצא גם בגרסת RTM
תפקיד Client Access Server נכנס לתוך תפקיד Mailbox ואין יותר תפקידים נוספים רק Mailbox & Edge

ישנו שרת נוסף בארכיטקטורה שרת Office Web Server שמגיע בגרסה החדשה Office Web Server vNext ויאפשר להזרים מדיה באמצעות OWA (ממש בדומה לעבודה מול Lync\ Skype for Business)

עיבוד נתונים ותקשורת מול משתמשים תתבצע על השרת מקומי היכן שתיבת הדואר נמצאת (Mailbox Owner)

שינויים בארכיטקטורה

Exchange 2007 – אין יותר תמיכה בגרסת Exchange 2007 רק שני גרסאות אחורה של Exchange 2010\2013

Exchange 2010\Exchange 2013 – תמיכה ושילוב מול גרסאות תעשה מול Exchange 2010 SP3 RU11 וגרסת Exchange 2013 CU10

גרסאות Windows Server – ניתן להתקין על שרתי Windows Server 2012 R2 או Windows Server 10\2016 בכדי לתמוך בשימוש של DAG IPLess

Forest\Domain – תהיה תמיכה בדומיין מבוסס Windows Server 2008 R2 ומעלה

Windows Server 2003 – לא תהיה תמיכה בדומיין מבוסס Windows Server 2003 כלל

Outlook – משתמשי קצה מבוססים Outlook 2010 SP2 ומעלה כולל העדכונים האחרונים:

Outlook 2010 SP2 עם עדכוני חובה של KB2956191\KB2965295

Outlook 2013 SP1 עם עדכון KB3020812

Outlook 2016

העדכונים הם לתמיכה מול פרוטוקול Mapi\Http

שינויים בתפקיד Mailbox

מערך DAG יוגדר בתצורה של IP Less בלבד

תמיכה ב-16 שרתי Mailbox

תמיכה בהעתקים של עד 100 העתקים לכל שרת

ממשיכים בשימוש מנוע ESE

רכיב Replay lag manager מוגדר אוטומטית ויבצע בדיקה על העתקים באותו מנגנון

מנגנון IO latency monitor לבדיקה וניטור IO של דיסק ומניעה של רפליקציה במקרה של בעיה

אינדקס – אינדקס של בסיסי נתונים ייעשה מול בסיס נתונים פאסיבי ולא מול בסיס נתונים אקטיבי, ולכן תהיה פחות צריה של משאבי ובמיוחד CPU

שינויים נוספים בתפקיד Mailbox

יבצע אוטנטיקציה מלאה של משתמשים

עיבוד המידע בכל שרת עצמאית לכל משתמש שמגיע לשרת עם פרוטוקול: HTTP, Imap, POP

מעבד את המידע ובמידת הצורך יבצע פרןקסי לשרת אחר

עיבוד המידע יבוצע על השרת עצמאית ובהתאם ישלח אל שרת אחר

יבצע שאילתות ישירות מול Directory

יבצע את כל התפקידים שביצע שרת CAS בגרסת Exchange 2013 והם: ביצוע אוטנטיקציה, הפניות ופרוקסי לשרתים אחרים, שירות לגישה של פרוטוקולים של: http, imap, pop.

Office Web Apps vNext

הגרסה הבאה של שרת Office Web App שתאפשר הזרמת מדיה מול שרתי הדואר

עיבוד תוכן מול קובצי Office

הצגת תוכן עשיר מול Browser שונים

הצגת התוכן אחד מול השני במצב קריאה ובמצב עריכה בממשק OWA

משיכה של קבצים מתוך שרת SharePoint

פרוטוקול Mapi\Http

פרוטוקול שהוצג לראושנה בגרסת Exchange 2013 SP1

Mapi\Http מופעל אוטומטית בגרסת Exchange 2016

אין יותר תמיכה בפרוטוקול Rpc over http

שונה מגרסת Exchange 2013 ניתן להגדיר לכל משתמש בנפרד בגרסת Exchange 2016

שליטה מול Autodiscover האם ניתן לחשוף Mapi\Http

ההתראה לגבי נעשה שינוי במערכת לא תופיע אצל משתמשים (התראת administrator has made some changes so restart outlook )

שיפור באפשרויות דיאגנוסטיקה וביצוע Debug

קישוריות במצב משולב (Co-Existence)

שילוב מול Exchange 2010

בדומה למיגרציה ושילוב בין Exchange 2013 לבין Exchange 2010, השילוב של גרסאות השרתים ושל מיגרציה היא מאד דומה גם בגרסת Exchange 2016

בסנריו מסוג זה כאשר משתמש פונה לשרת Exchange 2016 הוא מופנה אל שרת CAS של Exchange 2010

בסנריו של Exchange 2016 מול Exchange 2013 אנו מקבלים את היכולות החדשות של Exchange 2106 כאשר מבצעים מיגרציה והיא הגישה אל

תיבת דואר שנמצאת בגרסת Exchange 2016 מתוך שרת CAS בגרסת Exchange 2013 ולהיפך

סנריו משולב של שלושה גרסאות שרתי דואר

מה חדש Exchange 2016 (מאמר2)

גרסת Exchange 2016 Preview זמינה להורדה, ניתן להוריד את הגרסה בקישור הבא Microsoft Exchange Server 2016 – Preview

בגרסה החדשה של Exchange 2016 ישנם מספר לא קטן של שינויים ושיפורים שהמרכזיים בהם הם בצד ארכיטקטורה, פרוטוקולים וביצועים.

הגרסה החדשה מאופיינת בעיקר על סמך שירות הענן Exchange Online והניסיון שהצטבר במהלך השנים האחרונים של השירות, פידבקים רבים שהתקבלו בצד שירות הענן מיושמים בגרסה החדשה Exchange 2016.

שינויים עיקריים

תפקיד Edge מגיע בגרסת Preview וייצא גם בגרסת RTM
תפקיד Client Access Server נכנס לתוך תפקיד Mailbox ואין יותר תפקידים נוספים רק Mailbox & Edge

ישנו שרת נוסף בארכיטקטורה שרת Office Web Server שמגיע בגרסה החדשה Office Web Server vNext ויאפשר להזרים מדיה באמצעות OWA (ממש בדומה לעבודה מול Lync\ Skype for Business)

עיבוד נתונים ותקשורת מול משתמשים תתבצע על השרת מקומי היכן שתיבת הדואר נמצאת (Mailbox Owner)

שינויים בארכיטקטורה

Exchange 2007 – אין יותר תמיכה בגרסת Exchange 2007 רק שני גרסאות אחורה של Exchange 2010\2013

Exchange 2010\Exchange 2013 – תמיכה ושילוב מול גרסאות תעשה מול Exchange 2010 SP3 RU11 וגרסת Exchange 2013 CU10

גרסאות Windows Server – ניתן להתקין על שרתי Windows Server 2012 R2 או Windows Server 10\2016 בכדי לתמוך בשימוש של DAG IPLess

Forest\Domain – תהיה תמיכה בדומיין מבוסס Windows Server 2008 R2 ומעלה

Windows Server 2003 – לא תהיה תמיכה בדומיין מבוסס Windows Server 2003 כלל

Outlook – משתמשי קצה מבוססים Outlook 2010 SP2 ומעלה כולל העדכונים האחרונים:

Outlook 2010 SP2 עם עדכוני חובה של KB2956191\KB2965295

Outlook 2013 SP1 עם עדכון KB3020812

Outlook 2016

העדכונים הם לתמיכה מול פרוטוקול Mapi\Http

שינויים בתפקיד Mailbox

מערך DAG יוגדר בתצורה של IP Less בלבד

תמיכה ב-16 שרתי Mailbox

תמיכה בהעתקים של עד 100 העתקים לכל שרת

ממשיכים בשימוש מנוע ESE

רכיב Replay lag manager מוגדר אוטומטית ויבצע בדיקה על העתקים באותו מנגנון

מנגנון IO latency monitor לבדיקה וניטור IO של דיסק ומניעה של רפליקציה במקרה של בעיה

אינדקס – אינדקס של בסיסי נתונים ייעשה מול בסיס נתונים פאסיבי ולא מול בסיס נתונים אקטיבי, ולכן תהיה פחות צריה של משאבי ובמיוחד CPU

שינויים נוספים בתפקיד Mailbox

יבצע אוטנטיקציה מלאה של משתמשים

עיבוד המידע בכל שרת עצמאית לכל משתמש שמגיע לשרת עם פרוטוקול: HTTP, Imap, POP

מעבד את המידע ובמידת הצורך יבצע פרןקסי לשרת אחר

עיבוד המידע יבוצע על השרת עצמאית ובהתאם ישלח אל שרת אחר

יבצע שאילתות ישירות מול Directory

יבצע את כל התפקידים שביצע שרת CAS בגרסת Exchange 2013 והם: ביצוע אוטנטיקציה, הפניות ופרוקסי לשרתים אחרים, שירות לגישה של פרוטוקולים של: http, imap, pop.

Office Web Apps vNext

הגרסה הבאה של שרת Office Web App שתאפשר הזרמת מדיה מול שרתי הדואר

עיבוד תוכן מול קובצי Office

הצגת תוכן עשיר מול Browser שונים

הצגת התוכן אחד מול השני במצב קריאה ובמצב עריכה בממשק OWA

משיכה של קבצים מתוך שרת SharePoint

פרוטוקול Mapi\Http

פרוטוקול שהוצג לראושנה בגרסת Exchange 2013 SP1

Mapi\Http מופעל אוטומטית בגרסת Exchange 2016

אין יותר תמיכה בפרוטוקול Rpc over http

שונה מגרסת Exchange 2013 ניתן להגדיר לכל משתמש בנפרד בגרסת Exchange 2016

שליטה מול Autodiscover האם ניתן לחשוף Mapi\Http

ההתראה לגבי נעשה שינוי במערכת לא תופיע אצל משתמשים (התראת administrator has made some changes so restart outlook )

שיפור באפשרויות דיאגנוסטיקה וביצוע Debug

קישוריות במצב משולב (Co-Existence)

שילוב מול Exchange 2010

בדומה למיגרציה ושילוב בין Exchange 2013 לבין Exchange 2010, השילוב של גרסאות השרתים ושל מיגרציה היא מאד דומה גם בגרסת Exchange 2016

בסנריו מסוג זה כאשר משתמש פונה לשרת Exchange 2016 הוא מופנה אל שרת CAS של Exchange 2010

בסנריו של Exchange 2016 מול Exchange 2013 אנו מקבלים את היכולות החדשות של Exchange 2106 כאשר מבצעים מיגרציה והיא הגישה אל

תיבת דואר שנמצאת בגרסת Exchange 2016 מתוך שרת CAS בגרסת Exchange 2013 ולהיפך

סנריו משולב של שלושה גרסאות שרתי דואר

You may also like...

השאר תגובה