Skype for Business הופך להיות Teams

בתקופה הקרובה Skype for Business ימותג מחדש וייקרא Teams!
בשבועות האחרונים רצו המון שמועות לגבי מיתוג מחדש של Skype for Business ולגבי Teams ועכשיו זה מקבל חותמת כמעט רשמית לאחר חשיפה מוקדמת בשירות Office 365.
בימים האחרונים לקוחות שונים קיבלו התראה לגבי שינוי שיחל בקרוב בשירות Skype for Business Online בפורטל הראשי וכן בממשק Message Center שבקרוב יבוצע שדרוג ומיתוג מחדש לשירות Skype for Business Online ויהפוך להיות חלק משירות Teams.

מתוך ממשק Office 365 Portal
Skype for Business is now Microsoft Teams

מתוך ממשק Message Center
Get Ready To Upgrade To Microsoft Teams

כמו שזה נראה בשלב ראשון תהיה השפעה רק על שירות הענן כאשר Teams יקבל את כלל היכולות של Skype for Business כולל יכולות PSTN למינהם וכן CloudPBX.
בשלב שני החידוש יגיע גם אל התשתית המקומית עם גרסת שרתים vNext.
אומנם מוקדם לדעת מה יהיו השינויים שיכנסו לתוקף ואיך זה ישפיע על שירות הענן וכן התשתית המקומית ולכן נמתין לכנס Ignite הקרוב ונדע בדיוק מה השינויים שייכנסו לתוקף.

Skype for Business הופך להיות Teams

בתקופה הקרובה Skype for Business ימותג מחדש וייקרא Teams!
בשבועות האחרונים רצו המון שמועות לגבי מיתוג מחדש של Skype for Business ולגבי Teams ועכשיו זה מקבל חותמת כמעט רשמית לאחר חשיפה מוקדמת בשירות Office 365.
בימים האחרונים לקוחות שונים קיבלו התראה לגבי שינוי שיחל בקרוב בשירות Skype for Business Online בפורטל הראשי וכן בממשק Message Center שבקרוב יבוצע שדרוג ומיתוג מחדש לשירות Skype for Business Online ויהפוך להיות חלק משירות Teams.

מתוך ממשק Office 365 Portal
Skype for Business is now Microsoft Teams

מתוך ממשק Message Center
Get Ready To Upgrade To Microsoft Teams

כמו שזה נראה בשלב ראשון תהיה השפעה רק על שירות הענן כאשר Teams יקבל את כלל היכולות של Skype for Business כולל יכולות PSTN למינהם וכן CloudPBX.
בשלב שני החידוש יגיע גם אל התשתית המקומית עם גרסת שרתים vNext.
אומנם מוקדם לדעת מה יהיו השינויים שיכנסו לתוקף ואיך זה ישפיע על שירות הענן וכן התשתית המקומית ולכן נמתין לכנס Ignite הקרוב ונדע בדיוק מה השינויים שייכנסו לתוקף.

You may also like...

השאר תגובה