Teams Tips הוספת אפליקציות

סדרת מאמרים של איך לבצע, טיפים ודגשים עם Microsoft Teams.

שירות Microsoft Teams מאפשר לחבר אפליצקיות, קונקטורים ושירותי ענן נוספים לקבוצה או ערוץ ספציפי, בין אלפי האפליקציות ניתן למצוא את אפליקצית WHO.
חיבור אפליקציה יכול להיעשות ע”י מספר אפשרויות: מתוך הקבוצה עצמה, מתוך Store או מתוך התפריט השמאלי (או  ימני בהתאם לשפה).

למשל התפריט של שלושת הנקודות מאפשר שימוש מהיר באפליקציות וגם גישה להתץקנת אפליקציות מתוך החנות.

image

image

בכדי להתקין אפליקציה יש לבחור באפליקציה הנדרשת ולבצע מספר פעולות פשוטות של הגדרה מול קבוצה, הגדרה מול ערוץ בתוך הקבוצה, בחירת מאפיין וערך

image

image

image

טיפים נוספים בקישור הבא https://eshlomo.blog/category/teams-tips/

You may also like...

השאר תגובה