Category: Azure Sentinel

1a014 2021 09 11 20h14 25 1

זיהוי ותחקור של Pass the Hash עם MDI + Microsoft Sentinel

ברגע שתוקף משיג אחיזה כלשהיא ברשת הארגונית הוא ממשיך בתנועה ומאמץ טקטיקות נוספות במטרה לנוע במרחב ולהתמיד את האחיזה ברשת – לעיתים רבות אין זיהוי או דגל בבקשות הנדרשות. כידוע, מטרת התוקף היא להשיג...

f89c2 screenshot 96 1

תנועה רוחבית וזיהוי פוטנציאלי

תנועות רוחביות, טכניקות וזיהוי הם חלק בלתי נפרד מהיומיום שלנו, ואירועי אבטחה באשר הם לרוב יתחילו מאחיזה כלשהיא באובייקט מסוים ברשת הארגונית ומשם התנועה במרחב יכולה להיעשות במשך ימים, שבועות ובמקרי קצה אף יכולה...

1a014 2021 09 11 20h14 25 0

על Pass the Hash, אפשרויות זיהוי ותחקור עם Azure Sentinel & MDI ומיטיגציה

ברגע שתוקף משיג אחיזה כלשהיא ברשת הארגונית הוא ממשיך עם עובר לטקטיקה אחרת, וטקטיקה היא מעבר בין מכונות ומערכות שונות. אצל כל תוקף, המטרה היא להשיג את הפריבילגיות הנדרשות, ולאחר מכן להגיע לנכסים הקריטיים...

f89c2 screenshot 96 1

תנועה רוחבית בחשבונות וזיהוי עם שאילתות KQL

תנועות רוחביות, טכניקות וזיהוי הם חלק בלתי נפרד מהיומיום שלנו, ואירועי אבטחה באשר הם לרוב יתחילו מאחיזה כלשהיא באובייקט מסוים ברשת הארגונית ומשם התנועה במרחב יכולה להיעשות במשך ימים, שבועות ובמקרי קצה אף יכולה...

ניהול עלויות Azure Sentinel 0

ניהול עלויות בתשתית Azure Sentinel (טיפים + KQL)

ההבדל בין יישום מוצלח בענן לבין יישום כושל בענן הוא עלויות, ולכן רגע לפני שמיישמים פתרון בענן טוב ככל שיהיה חייבים לתכנן את העלויות, והדבר נכון גם לתכנון פתרון SIEM בענן מבוסס Azure Sentinel....

c0fc4 screenshot 87 0

רשימות מעקב ונתונים Azure Sentinel

בתחקור אירוע כל פריט מידע הוא חשוב ולכן הנתונים שמוזרמים אל Azure Sentinel הם בעלי ערך, החל מהנתונים שמוזרמים באופן אוטומטי ועד נתונים שמוזרמים או מוזנים באופן ידני. ישנם תרחישים שונים בהם אנו צריכים...

a4a25 2020 02 08 21h49 44 0

הגדרת AWS CloudTrail מול Azure Sentinel

חיבור מקורות מידע אל Azure Sentinel יכולים להיעשות על סמך סוגי קונקטורים שונים המבוססים על שיטות חיבור כדוגמת Service to Service או חיבור חיצוני על גבי API או Agent. הקונקטורים שמבוססים על Service to service הם קונקטורים מבוססי API שמאפשרים לבצע חיבור פשוט תוך דקות ספורות.