Azure

סנכרון Active Directory מול Office 365 באמצעות AAD Connect

Azure AD Connect הינו כלי חדש שמכיל ומאגד בתוכו מספר כלי סנכרון וכן האפשרויות שיש בכל כלי שביצע סנכרון אובייקטים.הכלים שעשינו בהם שימוש עד היום הם: AAD SyncDirSyncADFSAAD Connect בגרסה הקודמת למעשה AAD Connect מיועד להחליף את גרסת DirSync הישנה… להמשיך לקרוא ‹

פורטל לאיפוס סיסמאות בשירות Azure

שירות הענן של Azure מתחדש כל הזמן עם תכונות ושירותי ענן נוספים, באחד הממשקים של Windows Azure ישנו ממשק Preview Services המציג את כל התכונות החדשות שישנם בשירותי הענן שנמצאות במצב Previeww. אחת התכונות החדשות ב-Windows Azure הוא פורטל לאיפוס… להמשיך לקרוא ‹

Windows Azure, גיבוי לענן באמצעות Windows Server 2012 R2

השילוב של Windows Azure עם Windows Server 2012 R2 מאפשר לבצע גיבוי והגנה בצורה רציפה מחוץ לאתר על הנתונים העסקיים.פתרון גיבוי לענן הינו דבר הכרחי בימינו, חלקנו לפעמים עוצמים עין ומאמינים “שלי זה אף פעם לא יקרה” ומספיק הגיבוי המקומי,… להמשיך לקרוא ‹