Category: Microsoft Cloud App Security

MCAS 0

הגנה בענן עם Cloud App Security

למה Microsoft Cloud App Security? אחרי בדיקה ועבודה יומיומית עם מערכות CASB שונות אפשר לומר שמערכת MCAS עדיפה ובעלת יתרונות רבים החל משלב ההטמעה, אינטגרציה עם מערכות Microsoft, אינטגרציה עם מערכות אבטחה צד שלישי, חיבור מול הסביבה המקומית וניהול יומיומי. 

0

הגנה על תיבות הדואר Cloud App Security

שינוי Outlook Rules הוא אחד השלבים הפופולריים באירוע תקיפת סייבר (לדוגמה, מתרחש בגניבת זהויות), ולרוב התוקף מבצע שינוי של Outlook Rules ברמה וובית. במהלך אירוע כזה התוקף יבצע שינויים והוספת Outlook Rules שינתבו דואר אל...

error: Content is protected !!