Tagged: בינה המלאכותית הגנרטיבית

0

נוף הבינה המלאכותית הגנרטיבית: מצב נוכחי והעתיד

ההייפ אמיתי, הבאזז מ‎חריש אוזניים והשיח מתפוצץ לרקיע. הנוף הנוכחי של בינה מלאכותית גנרטיבית (Generative AI או בקצרה GenAI) מתחיל לטשטש במעט את הגבולות בין בני אדם למכונות, ומותח את הגבולות של מה שהאחרונים יכולים...

error: Content is protected !!