Tagged: בתיבות דואר

1

תחקור הודעת דואר

תחקור בשרתי דואר, בתיבות דואר, תעבורת הדואר וכן ברכיבים הקשורים לדואר ובכלל מחייבים אותנו לדעת ברמת הבורג כל רכיב ותהליך, ולכן כאשר מבצעים פורנזיקה לתיבות דואר ובפרט להודעות דואר אנו מחויבים גם כן לדעת איך מתקבל פריט הדואר, איזה פרמטרים הוא מכיל ובפרט איך עובד כל תהליך הזרימה וניתוב של הודעת דואר.

error: Content is protected !!