Tagged: קהילה טכנולוגית

Microsoft Communities Israel

קהילה טכנולוגית

תחומי עניין, שיתוף ידע, תכנים בעלי ערך, דיונים, פורומים, נושאים שונים. הקבוצות השונות בקהילת Microsoft Israel Communities מגוונים ומביאים ערך לכל המשתתפים.ות, כל אחד בתחומו על כלל הנושאים, התכנים המשותפים, הפורום שמסייע לחברים בה....