ARR

פרסום Lync באמצעות ARR

אם אתם אחראים על סביבת שרתי Lync 2010/2013 המאמר הבא יעזור לכם ליישם Reverse Proxy ולפרסם את שירותי Lync. כאשר אנו מפרסמים Simple Url לסביבת שרתי Lync 2010\2013 אנו משתמשים בשרת Reverse Proxy שמוגדר ברשת DMZ ומעביר את הבקשות מתוך… להמשיך לקרוא ‹