Tagged: Azure AD Connect

1

ניהול זהויות ויישום Azure PTA

ניהול זהויות הוא רובד הגנה בסיסי אשר נדרש בכל תשתית ענן, היברידית ואפילו מקומית בלבד. כאשר מתכננים או מיישמים תשתית זהויות חייבים להתסכל על התמונה הגדולה אשר כוללת תצורה קיימת, אפליקציות והיבטי אבטחת מידע....

DirSync & Azure AD Sync סיום תמיכה (13.4) 0

DirSync & Azure AD Sync סיום תמיכה (13.4)

כלי הסנכרון של גרסת DirSync וגרסת Azure AD Sync יצאו מתמיכה בתאריך 13.4!במידה לא נעשה שדרוג לגרסאות הנ”ל (DirSync& Azure AD Sync) לגרסת AAD Connect התצורה ההיברידית מול הענן לא תעבוד כמו שצריך ועלולה...