Tagged: Cloud Risk Assessment

0

הערכת סיכוני סייבר Office 365

הערכת סיכוני סייבר בענן שונה באופן מהותי מהערכת סיכוני סייבר בסביבה המקומית, ישנם המון סיבות לכך כאשר המרכזית שבהם היא העובדה שהענן הוא שירות דינמי ומתחדש בכל פרק זמן קצר. כלומר, גם אחרי שמקשיחים...

0

דגשים לביקורת אבטחת מידע וסייבר

כיום תחום אבטחת מידע וסייבר מכיל מתודולוגיות שונות לשמירה על המידע כאשר רובן מסתמך על אותן עקרונות, ולכן כל ארגון באשר הוא עם מידע רגיש יותר או פחות צריך לשמור על הנכסים הנמצאים ברשותו....

0

ניהול והערכת סיכונים בענן

ניהול והערכת סיכוני אבטחת מידע וסייבר בענן הינה תוכנית שמטרתה לזהות סיכונים, איומי אבטחת מידע והקטנת שטח התקיפה של הארגון מול שירותי הענן. הערכת סיכונים – המצב כיום בשנים האחרונות גוברים איומים וסיכוני אבטחת...

0

הערכת סיכונים בשירות Office 365

אחד האתגרים הגדולים במעבר לשירותי הענן הוא אבטחת מידע. בניהול נכון של טרנספורמציה דיגיטלית ישנם עלויות למרכיבים השונים כגון: מיגרציה, יישומים, בקרות והערכת סיכונים. אם נקח למשל את עלויות היישום אז יחסית קל לאמוד...