Tagged: Cyber Defense

0

תורת הגנת הסייבר בענן – הקדמה

מטרת תורת הגנת הסייבר בענן היא לאפשר לארגונים להתמודד בצורה הנכונה עם הסיכונים הקיימים בענן, ולאפשר יישום מדיניות אבטחה ארגונית עם מגוון כלי אבטחה ופעולות במטרה למזער את הסיכונים. תורת הגנת הסייבר מותאמת לסביבת הענן...

error: Content is protected !!