Tagged: Exchange Online Protection

e7525 email security 0

הקשחת דואר לפי SFV באמצעות ETR

דרך נוספת להתמודדות עם דואר בעייתי הוא באמצעות Anti-spam message headers ועל גבי מאפיינים וערכים ייעודים, שאותם נגדיר בחוקי Mail Flow Rules לביצוע חסימות, התראות וצימוד כותרות וכן העברת לתיקית Junk.

מאפיינים של Message Headers כדוגמת X-Forefront-Antispam-Report ונוספים מאפשרים להרחיב את אפשרויות ההגנה על הדואר הארגוני.

e7525 email security 1

הקשחת דואר באמצעות ETR (התראה אדומה)

הפעולות והדרכים להגדרת תנאים וחוקים על גבי ETR מאפשרים למרקר הודעות דואר מסוימות ולחסום מקרים אחרים, ואנו יכולים לשלוט על כל תעבורת דואר בהתאם לערכים והפרטמטרים המוצעים על גבי Exchange Online.

האפשרויות עם ETR הן מגוונות ואנו יכולים לקחת כל מאפיין אשר קיים ברמת Message Header.

הגנה על תעבורת הדואר עם Exchange Online Protection 0

הגנה על תעבורת הדואר עם Exchange Online Protection

פישינג, וירוסים, גניבת זהויות, Malware, ספאם, האקר אדום, האקר שחור, script kid, cyber criminal אלה הם רק חלק מרשימה ארוכה של מתקפות וסוגי תוקפים שמהם אנו צריכים להתגונן ביומיום ואם כל זה שזה נשמע...

שירות Exchange Online Protection ותקנים נוספים 0

שירות Exchange Online Protection ותקנים נוספים

שירות EOP אינו מתחיל ונגמר בשירות עצמו ומסביב לשירות ישנם תקנים וטכנולוגיות נוספות שעמם EOP עובד ומבצע אינטגרציה מלאה וע”י כך נותן פתרון הגנה מתקדם ויעיל, כאשר מדובר על דואר אנו צריכים תמיד להיות...

שירות Exchange Online Protection 0

שירות Exchange Online Protection

שירות Exchange Online Protection הינו שירות Email Security שנועד להגן על הדואר הנכנס והיוצא מתוך ואל שירות Exchange Online וכן שרתי Exchange On-Premises.כאשר עובדים עם EOP אנו יכולים להגן על הדואר של נמענים בארגון,...

הגנה על תעבורת הדואר עם Exchange Online Protection (מאמר 1) 0

הגנה על תעבורת הדואר עם Exchange Online Protection (מאמר 1)

במאמרים הקודמים עברנו על מספר נושאים של שירות Exchange Online Protection שהתמקדו בשירות עצמו וביכולות שהוא מספק וכן בסוגי תקנים שונים, אפשרויות הגדרה ועוד. במאמר הנוכחי נתמקד בנושא פישינג ואיך שירות EOP ויכולות Office...

Exchange Online Protection ותקנים נוספים 0

Exchange Online Protection ותקנים נוספים

שירות EOP אינו מתחיל ונגמר בשירות עצמו ומסביב לשירות ישנם תקנים וטכנולוגיות נוספות שעמם EOP עובד ומבצע אינטגרציה מלאה וע”י כך נותן פתרון הגנה מתקדם ויעיל, כאשר מדובר על דואר אנו צריכים תמיד להיות...

שירות Exchange Online Protection 0

שירות Exchange Online Protection

שירות Exchange Online Protection הינו שירות Email Security שנועד להגן על הדואר הנכנס והיוצא מתוך ואל שירות Exchange Online וכן שרתי Exchange On-Premises.כאשר עובדים עם EOP אנו יכולים להגן על הדואר של נמענים בארגון,...