Tagged: Lookout

1

מהו Mobile Threat Defense

אין ספק שהימים האחרונים העלו את המודעות של אבטחת מידע סביב מובייל, ונכון לתקופה זאת מובייל הוא השכבה החלשה ביותר בארגון ובעיות האבטחה סביבה רק גדלות עם הזמן. כיום ישנם סיכונים, וקטורים ומתקפות שונות...