Tagged: MTP

0

הגנה מבוססת Tamper Protection ואכיפה באמצעות MEM + MDATP

באבטחת מידע, מיסקונפיגורציה או שינוי של הגדרות קיימות ע"י המשתמש או ע"י שחקן תקיפה היא אחד הדברים הגרועים שיכולים להיות ומובילים לבעיות אבטחה מגוונות, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתחנות עבודה מרוחקות, שם...

1

הגנה באמצעות MTP

‏Microsoft Threat Protection או בקצרה MTP מספק הגנה משולבת מקצה לקצה על הנכסים בארגון, מאפשרת לגשר על פערי אבטחה ומעצימה את האפשרויות להגנה עם כלים ובקרות מתקדמות.
מכלול המערכות והפתרונות של MTP מסתמכות על מספר פתרונות אבטחה המספקים מענה ברובדים השונים החל מזהויות, דרך התקני קצה ועד נראות בכל פרט.