Microsoft Community

Microsoft Community הוא מקום מרכזי לקהילת הענן, הסייבר והIT.
מטרת הקבוצה היא לשתף את הידע והאינפורמציה בקבוצה, להחליף רעיונות וליצור קשרים בין חברי הקבוצה.
הקבוצה מתמקדת במספר תחומים ונושאים:

תשתיות IT וענן
אבטחת מידע וסייבר
חדשנות

מי מגיע?
מנהלי IT, מנהלי רשת, מנהלי פרויקטים, מנהלי תשתיות, מומחי אבטחת מידע, מנהלי תמיכה, אנשי תמיכה, מנמ"רים ומקצוענים בתחום.

מתי זה קורה?
אנו נפגשים אחת לחודש במשרדי Microsoft, רעננה ובמתחם WeWrk תל אביב.

מצגות ותכנים של מפגשים קודמים: מצגות ותכנים מתוך SkyDriveimage