Teams Tips הגדרת קונקטור לקבוצה

סדרת מאמרים של איך לבצע, טיפים ודגשים עם Microsoft Teams.

בכל קבוצה ניתן לבצע הגדרות מותאמות עם אפשרויות, כגון: ערוצים, טאבים, בוטים, קונקטורים, קבצים משותפים והצגת תוכן נוסף. הגדרות אלה מאפשרות אינטגרציה מלאה עם כלי Office השונים הקיימים בשירות Office 365.

קונקטורים מאפשר לנו לחבר אפליקציות מסוימות ולבצע אינטגרציה של אותה אפליקציה לתוך הקבוצה, כיום ישנם לא מעט אפליקציות שניתן להוסיף, כגון: Wundelist, Google, Jira ועוד רבים.
בכדי להוסיף אפליקציות יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • ברמת הקבוצה נבחר בתפריט ונבחר בקונקטור

image

  • בחלון שנפתח נבחר את האפליקציה הרצויה

image

  • לאחר מכן נבחר בהוספה ונמשיך עם אותן הגדרות של האפליקציה ולבסוף נשמור את ההגדרות

image

לאחר מכן בקבוצה (בערוץ שהוגדר) יוצגו עדכונים של אותה אפליקציה

image

מידע וטיפים נוספים בקישור הבא https://eshlomo.blog/category/teams-tips/

Teams Tips הגדרת קונקטור לקבוצה

סדרת מאמרים של איך לבצע, טיפים ודגשים עם Microsoft Teams.

בכל קבוצה ניתן לבצע הגדרות מותאמות עם אפשרויות, כגון: ערוצים, טאבים, בוטים, קונקטורים, קבצים משותפים והצגת תוכן נוסף. הגדרות אלה מאפשרות אינטגרציה מלאה עם כלי Office השונים הקיימים בשירות Office 365.

קונקטורים מאפשר לנו לחבר אפליקציות מסוימות ולבצע אינטגרציה של אותה אפליקציה לתוך הקבוצה, כיום ישנם לא מעט אפליקציות שניתן להוסיף, כגון: Wundelist, Google, Jira ועוד רבים.
בכדי להוסיף אפליקציות יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • ברמת הקבוצה נבחר בתפריט ונבחר בקונקטור

image

  • בחלון שנפתח נבחר את האפליקציה הרצויה

image

  • לאחר מכן נבחר בהוספה ונמשיך עם אותן הגדרות של האפליקציה ולבסוף נשמור את ההגדרות

image

לאחר מכן בקבוצה (בערוץ שהוגדר) יוצגו עדכונים של אותה אפליקציה

image

מידע וטיפים נוספים בקישור הבא https://atomic-temporary-126860513.wpcomstaging.com/category/teams-tips/

You may also like...

השאר תגובה