גיטהאב

כלים, שאילתות, סקריפטים, ומדריכים נוספים תמיד יכולים לסייע. בפרופיל גיטהאב אני משתף קטעי קוד, כלים ומידע שיכולים לסייע ביומיום בנושאים שונים כמו אבטחה, ענן ואחרים. 

קישור לפרופיל גיטהאב https://github.com/eshlomo1
גיטהאב

error: Content is protected !!