VSCode והתאמות כלליות

במאמר הקודם התמקדנו באפשרויות הבסיסיות של VSCode ומהיכן להתחיל וטיפים מעניינים, אך כמובן שמדובר רק על חלק ראשוני כאשר מתחילים לעבוד עם VSCode וככל שנעבוד עם שפות תכנות שונות ונרצה שסביבת העבודה תהיה אוטומטית כך נצטרך לבצע יותר התאמות בממשק VSCode.

החדשות הטובות הם שהתאמה בממשק VSCode לשפות השונות וכן לדרישות הם כלל אינן מסובכות ולמעשה אחרי שמבינים איך הדברים עובדים ניתן לעשות טיונינג בדרכים שונות וקוליות לגמרי.

אמרנו שלבצע התאמות זה לא מסובך מידי, אז רגע לפני שמבצעים התאמות חשוב להדגיש שצריך להבין כי שפת התכנות היא חשובה, זואת בגלל הסיבה שישנו הבדל בין התאמה של סביבה לכתיבה של קוד PowerShell או לסביבה אחרת המצריכה יצירת Project.

לצד זה ישנם התאמות אשר יכולות להתאים למספר סביבות וגם אם זה לא מתרים אז כן ישנה אפשרות ליצור סביבה עם התאמות שונות לכל שפת תכנות.

התאמות בממשק VSCode

התאמות בממשק VSCode יכולות להתבצע החל מרמת הפונט ועד התקנת הרחבה אשר תומכת ביצירת פרויקט או התקנת הרחבות נוספות, ובכדי לבצע התאמות נוכל להגדיר את ההתאמות הבאות אך קודם לכן נבין מספר דגשים בהתאמות ובממשק VSCode.

סביבת עבודה ומשתמש

לאחר התקנת VSCode אנו מקבלים ממשק דיפולטי עם הרחבות ספציפיות, ללא Source Control, ללא כלים מובנים, סביבת Worksapce דיפולטית והגדרות Settings ריקות ודיפולטיות.

screenshot_17.png

במצב כזה אנו צריכים להכין את סביבת העבודה והמשתמש הבנויה על הגדרות ספציפיות:

  • User Settings – הגדרות גלובליות על כל Instance אשר פותחים בממשק VSCode ולכן חלים על כל סביבה קיימת וכזאת שתהיה בשלב מאוחר יותר
  • Workspace Settings – הגדרות לתחום מסוים של אותה סביבה ואינם משפיעים על יתר הסביבות וגם כאלה אשר פותחים בשלב מאוחר יותר

טיפ: חשוב להדגיש כי הגדרות Workspace דורסות הגדרות User

הגדרות User – בכדי לבצע הגדרות ברמת User (מזכיר שוב הגדרות גלובליות על כל הממשק) נידש בממשק לאפשרויות Prefernces לפי הפעיולות המצורפות

טיפ: צירוף מקשים Ctrl + < ניגש ישירות להגדרות User

screenshot_18.png

מכיוון שהממשק לאחר התקנה הוא דיפולטי לגמרי כל ההגדרות מגיעות פלאט, וניתן לבצע חיפוש על כלל ההגדרות בשורת החיפוש.

טיפ: הגדרות Workspace אינן מופיעות בשלב זה בגלל שלא יצרתי עד כה Workspace ספציפי

screenshot_19

הגדרות בממשק VSCode תלויות בהרחבות ותוספים שמתקינים ולכן רק אם נקליד . בשורת החיפוש נוכל לקבל את כל ההגדרות ומספרן. (ממשק עם הרחבת PowerShell בלבד)

screenshot_20

טיפ: כל ההגדרות נשמרות בקובץ settings.json הממוקם בתיקיית %APPDATA%\Code\User\settings.json שם נמצאים כל השינויים שאנו מבצעים ברמת הגדרות User. (אגב, ניתן להחליף את המיקום)

screenshot_21

הגדרות Workspace – הגדרות Workspace ניתנות לביצוע רק לאחר יצירת Workspace, בכדי ליצור Workspace יש לבצע את הפעולות הבאות:

מתוך הממשק ניגש לתפריט הראשי ונבחר בהוספת תיקייה או שמירת Workspaces.

טיפ: במידה ונתחיל לכתוב קוד מתוך יצירת קובץ ספציפי נוכל לבצע שמירה לפי Worksapce ואז גם במצב כזה נוצר Workspace

screenshot_22.png

לאחר שיצרנו Workspace נוכל לגשת להגדרות Workspace ושם נוכל להציג את השינוי, לאחר יצירת Worksapce ישנה הגדרת Worksapce נוסף להגדרת User וגם אם נקליד שוב . נוכל לראות כמות ההגדרות הקיימת.

screenshot_23.png

מכיוון ששמרתי את אותו WorkSpace בתיקייה ספציפית אוכל לגשת לתיקייה ולראות את יצירת הקובץ ואם אפתח אוכל גם לראות את כל אותן ההגדרות.

screenshot_24.png

הגדרה והתאמה אישית

אחרי הכל הגדרות והתאמות אישיות נעשות לפי שפת התכנות ולפי סביבת העבודה ואותם מאגרים שאליהם מתחברים, וישנם הגדרות כלליות שיכולות להתאים למספר סביבות.

שפה דיפולטית – כאשר פותחים קובץ ישנו שפה דיפולטית של אותו קובץ ובהתקנה נקיה הקובץ הדיפולטי נוצר כקובץ Plain Text ולכן נוכל לשנות את הגדרת default language לכל מה שנרצה ובדומה הנ”ל בחרתי powershell.

screenshot_25

טיפ: לאחר פתיחת קובץ חדש נוכל לראות בצידו הימני והתחתון של המסך באיזה שפה הקובץ נפתח

screenshot_26

נוכל להמשיל בהגדרות הכלליות של שמירת בפורמט מסוים, שינוי גודל הפונט, הצגת Minimap בציוד הימני של המסך וכן הלאה.

screenshot_27screenshot_28screenshot_29

במידה ונפתח את קובץ settings.json נוכל לראות את כל השינויים אשר בוצעו.

screenshot_30

איך נראית הסביבה שלי? בעקרון הסביבה שלי מוגדרת בעיקר על PowerShell וכל נראים ההגדרות שלי הבנויות על PowerShell, טרמינלים שונים, אינטגרציה עם WSL, הגדרות עורך כללי ועוד.

screenshot_31.png

לסיכום

כמו שניתן לראות ממשק VSCode מאפשר לבצע התאמות כלליות ומתקדמות ברמת משתמש וברמת סביבה וניתן להגדיר זאת מתוך ממשק ההגדרות או באמצעות קובץ הגדרות Json, החלק החשוב בהתאמות הוא לפשט את כתיבת הקוד ולחסוך בצורה שבה עובדים בכדי להתמקד בכתיבה עצמה ולא מסביב.

במאמרים הבאים נתמקד בהגדרות מתקדמות והתאמת סביבות לשפות שונות.

You may also like...

השאר תגובה