Windows Terminal וטיפים

כמה פעמים יצא לך לפתוח ממשק PowerShell ולאחר מכן ממשק CMD במקביל? קורה לעיתים תכופות… או לפחות קרה לכל אחד מאיתנו.

המאמר מתמקד באפשרויות של Windows Terminal וטיפים שונים שניתן לבצע עם הממשק

הממשק החדש של Windows Terminal הוא ממשק טרמינל אפליקטיבי חדש ומודרני שמאפשר לעבוד עם CLI שונים כמו CMD, PowerShell, Bash, WSL ונוספים – והכל מאותו ממשק אחד ללא צורך פתיחה של ממשקים נוספים.

היכולת המרכזית של Windows Terminal היא לאפשר ריבוי טאבים, ריבוי חלונות, תמיכה בסגנונות קוד, תמיכה בסוגי קידוד שונים ויצירת ממשקים מותאמים אישית עם ערכות נושא וקיצורי דרך מותאמים אישית.

אפשר לחשוב על Windows Terminal כעל אפליקציית טרמינל מודרנית, או ליתר דיוק, CLI מודרני כי הוא מאפשר ריבוי טאבים וחלונות מתוך ממשק אחד.

לצד זה, ישנה תמיכה בקיסטום הנראות של ממשק Windows Terminal ע”י יצירת ערכות נושא, עריכת סוגי הטקסט, עריכת הרקעים, עריכת קיצורי דרך (למרות שישנם קיימים) ולמעשה ניתן לערוך כל חלק בממשק המודרני של Windows Terminal.

טיפים

כמו בכל התקנה ועבודה עם ממשק מסוים או כלי מסוים גם עם Windows Terminal ישנם אינספור אפשרויות בהתקנה, בקיסטום לאחר התקנה, בעבודה עם הטיפים השונים.

התקנה של Windows Terminal ניתנת להורדה והתקנה מתוך האתר גיטהאב ומתוך Microsoft Store, אך האחרון שבהם הוא המומלץ בגלל שהתקנה דרך Microsoft Store מאפשרת לאחר מכן לקבל עדכונים באופן אוטומטי אל Windows Terminal.

מצד שני במידה ומתקינים דרך גיטהאב ישנם אפשרויות התקנה וקיסטום רבות יותר בזמן ההתקנה עצמה, כמו האפשרות להתקין דרך WINGET.

טיפ: היכולות קיסטום ועריכה זמינות לאחר מכן בשתי הדרכים שבהן ניתן לבצע התקנה

בפתיחה הראשונית של Windows Terminal מוגדרים באופן אוטומטי סט של הגדרות, ערכים שונים ונוצר פרופיל דיפולטי עם CLI דיפולטי והוא PowerShell.

טיפ: במידה והותקן CLI טרם התקנת Windows Terminal אותו CLI יתווסף באופן אוטומטי אל הממשק של Windows Terminal, ולכן אין צורך לבצע הוספה ידנית במקרים כאלה. 

75e16 2020 11 22 15h02 47

לאחר התקנה ישנם CLI דיפלוטים שמגיעים בכל מצב והם Azure Cloud Shell, Command Prompt, PowerShell Basic.

טיפ: ניתן לגשת לאפליקציית Windows Terminal ישירות מתוך הקישור הבא

ms-windows-store://pdp/?ProductId=9n0dx20hk701

הגדרות גלובאליות

כמו בכל התקנת CLI גם Windows Terminal מגיע עם פרופיל דיפולטי וסט של הגדרות דיפולטיות שאת רובן הגדול ניתן לערוך ולהתאים אישית. הגדרות גלובאליות והגדרות נוספות זמינות מתוך Windows Terminal בלחית כפתור.

הערכים (Global Settings) הבאים משפיעים על Windows Terminal כולו, ללא קשר להגדרות הפרופיל אישיות, ולכן יש להגדיר את ההגדרות הבאות בקובץ settings.json.

הערכים הגלובאליים הבאים:

 • Schema
 • Selection settings
 • Copy formatting
 • Word delimiters
 • Animations
 • Rendering
 • וערכים נוספים

פתיחה של הגדרות גלובאליות יכולה להיעשות מתוך ממשק Windows Terminal ע”י בחירת האפשרות של Settings או לחיתה בשילוב המקשים של “CTRL + ,”.

09a88 2020 11 22 12h41 44

קובץ הגדרות גלובאליות נמצא במיקום הבא

“C:\Users\%username%\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsTerminal_8wekyb3d8bbwe\LocalState”

כמו שהוזכר קודם לכן מגיע עם הגדרות ברירת מחדל

7a343 2020 11 28 09h27 43

טיפ: אין צורך להעתיק קובץ הגדרות דיפולטי לטובת חזרה לאחור או שמירת הגדרת דיפולטיות, שכן ניתן לאפס הגדרות ברירת מחדל.

עריכת קבוץ הגדרות דיפולטי מאפשר לקטסם ביו היתר את האפשרויות הבאות:

snapToGridOnResize – מאפשר להזיז את גבולות החלון בהתאם לטקסט שנמצא בממשק, כלומר להזיז את החלון ולהתאים את אורך הטקסט בהתאם לגודל החלון.

ערך להגדרה “snapToGridOnResize”: true

התראה בהעתקת טקסט ארוך – כאשר מעתיקים טקסט גדול מידי (גדול מערך של 5 KiB)  אנו יכולים לקבל נוטיפיקציה שאנו מעתיקים קובץ גדול מידי, ומשם אנו יכולים להמשיך בהעתקה או לבטל את ההעתקה.

ערך להגדרה “largePasteWarning”: true,

3dcab 2020 11 22 12h29 21

להגדרת ערכים נוספים במאמר Windows Terminal Global Settings | Microsoft Docs

הגדרות פרופיל

לצד הגדרות גלבואליות (Globla Settings) ישנן הגדרות פרופיל או הגדרות אישיות ושם ניתן לערות הגדרות ספציפיות בלבד, וזאת בהשוואה של הגדרות גלובאליות.

הגדרות פורפיל מאפשרות לערוך את הערכים הבאים:

 • Launch Settings
 • Selection
 • Tab UI
 • Miscellaneous
 • Profiles

טיפ: אפשר להחיל הגדרה על כלל הפרופילים של Windows Terminal, וניתן לבצע זאת ע”י הוספת קטע של רשימת הפרופילים (ע”י GUID) 

בכדי לפתוח הגדרות פרופיל יש לגשת למיקום הבא ולערוך קובץ שמגיע ללא הגדרות

C:\Users\ElliShlomo\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsTerminal_8wekyb3d8bbwe\LocalState

הגדרות נוספות Default – בנוסף לכך ישנן הגדרות נוספת של קובץ Default שם ניתן לראות הגדרות שונות אך לא ניתן לבצע שינוי בהגדרות

3f31d 2020 11 28 09h52 41

קיצורי דרך והגדרות Actions

בנוסף לכך ההגדרות הקיימות של הפרופיל בקבצים השונים ניתן לערות ערכות נושא, פעולות שונות, צבעים וקיצורי דרך, והגדרות אלה הם Custom Actions.

לכל פרופיל דיפולטי ישנם קיצורי דרך שונים שמסייעים בפעולות הרגילות והתמקדמות של Windows Terminal, וניתן להוסיף קיצורי דרך לממשק. הקיצורים הדיפולטים מאפשר לחלק את הממשק, לפתוח חלונות, להקטין או להגדיל טקסטים ואפשרויות נוספות.

קיצורי דרך כללים שניתן להשתמש בהם:

 • שילוב המקשים של “ALT + Shift + =” יוסיף חלון נוסף בצידו הימני של הממשק
 • שילוב המקשים של “ALT + Shift + -” יוסיף חלון נוסף בתחתית הממשק
 • שילוב המקשים של “ALT + Shift + Arrows” יאפשר להגדיל או להקטין את החלו בממשק

קיצורי דרך נוספים מתוך Windows Terminal Cheat Sheet by Elli Shlomo

1dedb 2020 11 28 12h07 02

טיפים נוספים במאמר Windows Terminal 4 Heros

1 Response

 1. 06/08/2021

  […] איך ומה עושים עם Windows Terminal במאמר Windows Terminal וטיפים […]

השאר תגובה

%d