Category: Blockchain

תקיפת Reentrancy 0

תקיפת Reentrancy (חוזים חכמים)

אם יצא לך לשמוע או לעבוד עם מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין, אתריום או אחרים, אז ככל הנראה בלוקציין היה חלק מאותו שיח ואף אולי חוזים חכמים. בבלוקציין, כל עסקת מטבע דיגיטלי נרשמת בלדגר (מעין...