Category: APT

0

Anonymous Sudan: האקטיביסטים דתיים או תת-קבוצה רוסית?

קבוצות תקיפה או שחקני איום מתמידים (APT) הם שחקנים בעלי אופי התקפי ובעלי מיומנות ומשאבים המאפשרים להם להריץ פעולות התקפיות במטרה לחדור לרשתות ארגוניות ולגרום לנזקים. APTs משתמשים במגוון טכניקות, טקטיקות וכלים – כגון התקפות...

error: Content is protected !!