Category: Azure Information Protection

1

הצפנות, סיווג ותיוג המידע AIP

סדרת מאמרים אשר ממוקדת בהצפנה, חיתום, תיוג וסיווג המידע בשירות Azure Information Protection בסביבה המקומית ובסביבת הענן. מאמר זה מתמקד בהפעלת השירות. ישנם דרכים רבות המאפשרות לבצע הצפנה, חיתום, תיוג וסיווג של המידע אשר...

מהו שירות Azure Information Protection 0

מהו שירות Azure Information Protection

הגנה על המידע ועל ניהול זכויות המידע בעידן הסייבר המתפתח הינה דרישה הכרחית ואף קריטית בכל ארגון, המנגנון של Microsoft המסייע בהגנה וניהול זכויות המידע בארגון הוא Right Management Service שעושה זאת כבר משנת...