Category: Exchange

הכנת Schema בסביבה היברידית מול Exchange 0

הכנת Schema בסביבה היברידית מול Exchange

בזמן מיגרציה אל שרתי Exchange צריך להכין בין היתר Schema מול Active Directory,  אנו יכולים לבצע הכנה של Schema במהלך התקנה או לפני כן ע”י הרצת פקודה.במידה ואתם נמצאים עם סביבה היברידית של Exchange 2010...

הכנת Schema בסביבה היברידית מול Exchange 0

הכנת Schema בסביבה היברידית מול Exchange

כאשר מבצעים מיגרציה אל שרתי Exchange 2013 אנו צריכים להכין בין היתר Schema מול Active Directory,  אנו יכולים לבצע הכנה של Schema במהלך התקנה או לפני כן ע”י הרצת פקודה.במידה ואתם נמצאים עם סביבה היברידית...

Exchange Online Protection & Relay 0

Exchange Online Protection & Relay

האם שירות Exchange Online פתוח ומאפשר לאחרים ואנונימים לשלוח דואר דרכו? האם Exchange Online Protection עושה את העבודה ומוגדר עם Relay נכון? תשובות בסוף המאמר. לאחרונה נתקלתי במספר מקרים בהם אדמינים ביצעו בדיקות מול שירות...

כלים וטיפים Exchange – בדיקות ביצועים עם Winsat 0

כלים וטיפים Exchange – בדיקות ביצועים עם Winsat

סדרת המאמרים "כלים וטיפים Exchange" מסבירה בקצרה על הכלים והטיפים שקיימים בשרתי Exchange או בשירות Exchange Online וכלים נלווים.הכלי המובנה Winsat מאפשר לנו לבדוק את הביצועים ברמת התחנה ודיסק בפרט וע”י כך לקבל דוח אודות...

שיפור ביצועי Outlook מול Autodiscover 0

שיפור ביצועי Outlook מול Autodiscover

לאחרונה נתקלתי במספר מקרים בהם תהליך Autodiscover של Outlook לקח זמן רב ואף נכשל במקרים מסוימים, הבעיה הופיעה מול שרתי דואר מקומיים וגם מול שירות Exchange Online.(התופעה מתייחסת לתצורות של Exchange Online)התופעה הנ”ל אינה חדשה...

Exchange 2013, הגנה ושחזור באמצעות Recoverable Items folder 0

Exchange 2013, הגנה ושחזור באמצעות Recoverable Items folder

רכיב ה-Recoverable Items folder ב-Exchange 2013 מאפשר לנו אנשי הסיסטם לבצע גיבוי והגנה על פריטי הדואר וכן שחזור מהיר יותר. אחד הרכיבים שהשתפרו לאורך השנים עם גרסאות שרתי הדואר הוא יכולות השחזור המובנות בשרת הדואר...

error: Content is protected !!