Category: Forensic

0

תחקור חוקים בתיבת הדואר

פורנזיקה בשרתי דואר ובפרט בתיבות הדואר הינה תהליך מעניין אך עדיין מתבסס על אותם שלבים עיקרים של ביצוע פעולות פורנזיקה: שימור, זיהוי, חילוץ, פרשנות ותיעוד.

יישום נכון של שלבים אלה באופן מסודר ומעמיק יכול לסייע באיתור מדויק של האירוע עד לפרטים הקטנים.

1

תחקור הודעת דואר

תחקור בשרתי דואר, בתיבות דואר, תעבורת הדואר וכן ברכיבים הקשורים לדואר ובכלל מחייבים אותנו לדעת ברמת הבורג כל רכיב ותהליך, ולכן כאשר מבצעים פורנזיקה לתיבות דואר ובפרט להודעות דואר אנו מחויבים גם כן לדעת איך מתקבל פריט הדואר, איזה פרמטרים הוא מכיל ובפרט איך עובד כל תהליך הזרימה וניתוב של הודעת דואר.

0

תחקור תיבת דואר Exchange

פורנזיקה בשרתי דואר ובפרט בתיבות הדואר הינה תהליך מעניין אך עדיין מתבסס על אותם שלבים עיקרים של ביצוע פעולות פורנזיקה: שימור, זיהוי, חילוץ, פרשנות ותיעוד.

יישום נכון של שלבים אלה באופן מסודר ומעמיק יכול לסייע באיתור מדויק של האירוע עד לפרטים הקטנים.

error: Content is protected !!