Category: Lookout

1

מהו Mobile Threat Defense

אין ספק שהימים האחרונים העלו את המודעות של אבטחת מידע סביב מובייל, ונכון לתקופה זאת מובייל הוא השכבה החלשה ביותר בארגון ובעיות האבטחה סביבה רק גדלות עם הזמן. כיום ישנם סיכונים, וקטורים ומתקפות שונות...

1

הגנה על מובייל באמצעות Lookout

כיום מובייל הוא השכבה החלשה ביותר בארגון ובעיות האבטחה סביבה רק גדלות עם הזמן. כידוע התקני המובייל הפכו להיות גורם מרכזי ופלטפורמה בעלת שימוש רב של משתמשי קצה בכל ארגון עם גישה לכלל המשאבים...