Tagged: AIP

0

איך ליישם Microsoft EMS (תשתית Intune – הקדמה)

סדרת מאמרים ליישום Microsoft EMS וחלק מתוך סדרת מאמרים ליישום Microsoft 365 Enterprise Security. מאמר זה מתמקד בהקדמה ליכולות הקיימות של Microsoft EMS. כיום המידע שלנו זמין מכל מקום ומכל התקן ולכן הדרישה אשר קיימת...

1

הצפנות, סיווג ותיוג המידע AIP

סדרת מאמרים אשר ממוקדת בהצפנה, חיתום, תיוג וסיווג המידע בשירות Azure Information Protection בסביבה המקומית ובסביבת הענן. מאמר זה מתמקד בהפעלת השירות. ישנם דרכים רבות המאפשרות לבצע הצפנה, חיתום, תיוג וסיווג של המידע אשר נמצא...

מהו שירות Azure Information Protection 0

מהו שירות Azure Information Protection

הגנה על המידע ועל ניהול זכויות המידע בעידן הסייבר המתפתח הינה דרישה הכרחית ואף קריטית בכל ארגון, המנגנון של Microsoft המסייע בהגנה וניהול זכויות המידע בארגון הוא Right Management Service שעושה זאת כבר משנת 2003...

error: Content is protected !!