Tagged: Cybersecurity

Defender XDR Azure Sentinel 0

פלטפורמת סייבר Defender XDR ושילוב Azure Sentinel

להגן, לזהות, לתחקר, להכיל. באירוע אבטחה כל רגע נתון הוא יקר ולכן צריך להגיב באופן המהיר ביותר עם פלטפורמת אבטחה לפי תחזיות שונות בשנת 2021 הנזק המשוער לאירועי אבטחה יגיע לעלות אסטרונומית של 6...

2

סוגי מכונות וחיבור בתשתית Azure AD

ניהול זהויות והתקני קצה הם שני שכבות קריטיות באבטחת מידע והגנת סייבר. לצד זה, אנו נדרשים לנהל את התחנות קצה בצורה מקיפה, ולפני כן אנו חייבים לחבר את התחנות אל תשתית Azure AD. כידוע,...

Azure AD Identity Protection 0

הגנה על זהויות עם Azure AD Identity Protection

המאמר הראשון בסדרה של Azure Security התמקד ביכולות הגנה עם Azure Security Center. Azure Security Center (בקצרה ASC) מספק מספר יכולות הגנה ומאפשר בין היתר לזהות איומים וסיכונים, למנוע בעיות מראש ולהגיב לכל בעיה...