Tagged: Flow

ניהול תהליכים ואוטומציה עם Office 365 Flow 1

ניהול תהליכים ואוטומציה עם Office 365 Flow

מידי יום אנו מבזבזים זמן רב על מעבר של מיילים, רשתות חברתיות, מקבלים RSS ומתעדכנים בשוטף על מה שקורה ברשת? בגלל עודף המידע אין לנו אפשרות לבדוק את כולו ולעיתים אנו מפספסים את מידע רלוונטי.אם...

ניהול תהליכים ואוטומציה עם Office 365 Flow 0

ניהול תהליכים ואוטומציה עם Office 365 Flow

מידי יום אנו מבזבזים זמן רב על מעבר של מיילים, רשתות חברתיות, מקבלים RSS ומתעדכנים בשוטף על מה שקורה ברשת? בגלל עודף המידע אין לנו אפשרות לבדוק את כולו ולעיתים אנו מפספסים את מידע רלוונטי.אם...

error: Content is protected !!