Tagged: MDI

1

אפשרויות זיהוי ותחקור של Pass the Hash עם MDI + Microsoft Sentinel

ברגע שתוקף משיג אחיזה כלשהיא ברשת הארגונית הוא ממשיך בתקיפה ומאמץ טקטיקה אחרת במטרה לנוע במרחב ולהתמיד ברשת. מטרת התוקף היא להשיג את הפריבילגיות הנדרשות, ולאחר מכן להגיע לנכסים הקריטיים והרגישים בכדי להשיג את היעד,...

error: Content is protected !!