Tagged: Microsoft Sentinel

0

חיפוש מול רשימות חיצוניות – Cyber Threat Hunting

חיפושים, ציד ותחקור הם מנת חלקם של אנליסטים ומפתחי תוכן ל SIEM והם מסייעים בהיבטים רבים של יצירת חוקי זיהוי, יצירת חוקי ציד, איתור תוקף, זיהוי חשיפות ומציאת שלל בעיות אבטחה, וכל זה נעשה באופן...

1

תנועה רוחבית וזיהוי פוטנציאלי

תנועות רוחביות, טכניקות וזיהוי הם חלק בלתי נפרד מהיומיום שלנו, ואירועי אבטחה באשר הם לרוב יתחילו מאחיזה כלשהיא באובייקט מסוים ברשת הארגונית ומשם התנועה במרחב יכולה להיעשות במשך ימים, שבועות ובמקרי קצה אף יכולה לארוך...

error: Content is protected !!