Tagged: RedTeam

1

מודל בגרות אופנסיבי

ליישם אבטחת מידע והגנת הסייבר אינו דבר פשוט, ובפרט שמדובר על תהליכי תקיפה. תהליכי תקיפה זה לא רק לקחת כלים או פקודות ולהריץ אותם מול המערכות, למעשה זה החלק הקל. מטרת תהליכי תקיפה הם לתקוף...

error: Content is protected !!