Tagged: RedTeam

1

מודל בגרות אופנסיבי

ליישם אבטחת מידע והגנת הסייבר אינו דבר פשוט, ובפרט שמדובר על תהליכי תקיפה והגנה וסגירת הממצאים שביניהם. תהליכי תקיפה זה לא רק לקחת כלים, סט בדיקות או פקודות ולהריץ אותם מול המערכות, למעשה החלק הזה...

error: Content is protected !!