הכנת Schema בסביבה היברידית מול Exchange

כאשר מבצעים מיגרציה אל שרתי Exchange 2013 אנו צריכים להכין בין היתר Schema מול Active Directory,  אנו יכולים לבצע הכנה של Schema במהלך התקנה או לפני כן ע”י הרצת פקודה.
במידה ואתם נמצאים עם סביבה היברידית של Exchange 2010 מקומי אשר מוגדר מול Exchange Online ואתם מתכננים מיגרציה אל שרתי הדואר מבוססים Exchange 2013 צריך לשים לב למספר נקודות חשובות בעת הכנת Schema.

בגלל שאנו נמצאים במצב היברידי אנו צריכים להתייחס לכל הגורמים המוגדרים בארכיטקטורה של שרתי הדואר בארגון ולבצע הכנה מול כל הסביבות הרלוונטיות.

כאשר מריצים את הרחבת ה-Schema בתצורה רגילה אנו מריצים את הפקודה הבאה מתוך PowerShell

setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

במידה ונריץ את הפקודה הנ”ל בסביבה היברידית של Exchange 2010 מקומי שמוגדר מול Exchange Online אנו נקבל את הודעת השגיאה הבאה:

”A hybrid deployment with Office 365 has been detected.  Please ensure that you are running setup with the /TenantOrganizationConfig switch”

לכן לפני שמתחילים את המיגרציה אל Exchange 2013 צריך לבצע הכנה מסוימת של הסביבה טרם הרחבה של ה-Schema וביצוע מעבר אל Exchange 2013.
עלינו לוודא שהמערכת שלנו עומדת בדרישות הבאות:

גרסת Exchange Online אשר מוגדרת עם Organization Relationship תקין (בעיקר הגדרות Application URI)
גרסת Exchange 2010 עם העדכונים האחרונים
גרסת Exchange 2013 עם העדכונים האחרונים
כלי ניהול של Exchange Online PowerShell

בדיקה והכנת הסביבה

לשירות הענן Exchange Online ישנם גרסאות ממש כמו בשרת Exchange On-Premise, גרסת Exchange Online שעמה ניתן לעבוד עם Exchange 2013 היא גרסת 15.0.670.14 ומעלה.
ללא הגרסה הנ”ל אין אפשרות לבצע הרחבה של ה-Schema, בכדי לבדוק מהי הגרסה הנוכחית של שירות Exchange Online נתחבר עם משתמש בעל הרשאות אל שירות הענן ונריץ מספר פקודות עם PowerShell Online.

איך בודקים
1. התחברות עם שם משתמש וסיסמא בעל הרשאות,
מדריך – איך מגדירים PowerShell עם Exchange Module מול Office 365
2. הרצת הפקודה הבאה: Get-OrganizationConfig | Export-Clixml -Path C:\temp\TenantOrganizationConfig.XML

image

3. לאחר מכן נפתח את הקובץ ונחפש את הנתון הבא: AdminDisplayVersion, באותו נתון נבדוק מהי גרסת שירות Exchange Online שלנו

image

הערה: ישנה הגדרה נוספת שנקראת PreviousAdminDisplayVersion שאין לנו צורך בנתון שלה ולכן אין להתייחס להגדרה זאת.

סביבת Exchange 2010 קיימת

בסביבה הקיימת של Exchange 2010 נוודא שיש לנו לפחות את עדכון Exchange 2010 SP3 או עדכון אחרון.

קובצי התקנה Exchange 2013

מומלץ מאד לעבוד עם קובצי התקנה של Exchange 2013 CU2 ומעלה בגלל סיבה מרכזית:

כאשר מכינים את ה-Schema בגרסת Exchange 2013 CU1 מקבלים הודעת שגיאה מסוג: tenantorganizationconfig is not valid., בגרסת Exchange 2013 CU2 הודעה זאת אינה מופיעה.
ניתן להתקין Exchange 2013 ישירות מתוך קובץ CU אשר מקצרת את זמני העבודה וחוסכת את זמן העדכון.

הכנת הסביבה

בכדי להכין את הסביבה ולבצע את הרחבת Schema יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. בדיקת הגרסה והורדת קובץ TenantOrganizationConfig לשימוש מול הרחבת Schema לצורך כך יש להרית את הפקודה הבאה:

Get-OrganizationConfig | Export-Clixml -Path C:\temp\TenantOrganizationConfig.XML

2. הרצת הפקודה של הרחבת Schema עם פקודת TenantOrganizationConfig, לצורך כך נריץ את הפקודה הבאה:

Setup /PrepareAD /TenantOrganizationConfig C:\temp\TenantOrganizationConfig.XML /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

You may also like...

השאר תגובה