Category: בינה מלאכותית (AI)

0

בינה מלאכותית, תחרות ואינטרס לאומי?

בזמן שמדינות המערב דנות ומחוקקות רגולציות מחמירות ולצד זה מקדמות בינה מלאכותית, הממשל הסיני שם לעצמו מטרה לקדם את תחום הבינה המלאכותית ומספקת רוח גבית לחברות סיניות הפועלות בתחום.
מי לדעתכם תוביל את תחום הבינה המלאכותית בעוד כמה שנים?

error: Content is protected !!