Category: CyberSecurity User Group

0

אירוע Azure Sentienl >>> ינואר 2020

כאשר מתכננים תשתית SIEM, מה עדיף תשתית SIEM מנוהלת על ידי גורם צד שלישי?, או תשתית SIEM מנוהלת על ידי צוות פנים-ארגוני? בכל בחירת תשתית SIEM תמיד עולות מספר שאלות מרכזיות, למשל מה עושים במקרה של אירוע? ומהו המענה והתגובה? כלומר ידני או אוטומטי? ומי מבצע.

6

מפגש פברואר 2019 Next-gen email security

מפגש הקבוצה הקרוב ייערך ביום שני, בתאריך 25 לפברואר במיקרוסופט רעננה. במהלך המפגש נתמקד במספר סשנים מעניינים: ניהול תהליכים עסקיים מול Office 365 – צחי קולבר הסשן של צחי קולבר יתמקד בניהול תהליכים ארגוניים מול Office...

מפגש קבוצת CyberSecurity (יום שלישי 9.5) 0

מפגש קבוצת CyberSecurity (יום שלישי 9.5)

מספר התקיפות ברשת הולך וגובר מעת לעת וזהו מרוץ בלתי פוסק בין הצד התוקף לבין הצד שמנסה להגן בכל דרך. במרבית מקרי התקיפה, מטרת התוקפים היא להתמקד בתחנות הקצה ומשתמשים ומשם להמשיך לשאר הארגון ולמערכות...

error: Content is protected !!