CyberSecurity User Group

מפגש קבוצת CyberSecurity (יום שלישי 9.5)

מספר התקיפות ברשת הולך וגובר מעת לעת וזהו מרוץ בלתי פוסק בין הצד התוקף לבין הצד שמנסה להגן בכל דרך. במרבית מקרי התקיפה, מטרת התוקפים היא להתמקד בתחנות הקצה ומשתמשים ומשם להמשיך לשאר הארגון ולמערכות נוספות.היכרות עם סוגי המתקפות והאופן… להמשיך לקרוא ‹